Postępowanie z dowodami rzeczowymi i dokumentami w postępowaniu przygotowawczym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie z dowodami rzeczowymi i dokumentami w postępowaniu przygotowawczym-opracowanie - strona 1 Postępowanie z dowodami rzeczowymi i dokumentami w postępowaniu przygotowawczym-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw postępowanie z dowodami rzeczowymi i dokumentami w postępowaniu przygotowawczym W postępowaniu przygotowawczym istnieje obowiązek zebrania ,zabezpieczenia i w niezbędnym zakresie utrwalenia dowodów dla sądu(art.297 §1pkt5) Utrwalenie dowodów następuje głównie drogą spisania w protokołach wyjaśnień podejrzanych i zeznań świadków ,przez uzyskanie pisemnych opinii biegłych ,odnalezienie -w razie potrzeby za pomocą przeszukania - i zabezpieczenie rzeczy i dokumentów , protokolarne dokonanie oględzin miejsc , osób lub rzeczy. Obok czynności protokołowanych wykonywane są inne czynności postępowania dokumentowane przede wszystkim w notatkach służbowych(wtedy gdy nie ma obowiązku spisania protokołu)
Dowody rzeczowe lub dokumenty mogą również pochodzić i być utrwalone w drodze zastosowania czynności operacyjno -rozpoznawczych przez Policję na podstawie ustawy o Policji. Sposób dokumentowania tych czynności jest różny np. : w drodze notatki służbowej utrwalającej przebieg i wyniki czynności.
Omów przedmiot i procesowy tryb prowadzenia oględzin Oględziny to zmysłowe zapoznanie się przez organ procesowy z miejscem ,rzeczą lub ciałem osoby w celu poznania ich cech i właściwości , z uwagi na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy lub ujawnienia innego źródła bądź środka dowodowego.
Oględziny miejsca obejmować mogą zarówno pomieszczenia , jak i otwartą przestrzeń . Mają charakter statyczny , ale też i wykrywczy , poszukuje się tu bowiem zmysłowo (np. wzrokiem) nieznanych dotąd informacji , śladów lub dowodów przestępstwa. Do oględzin należy też wyodrębniona w kryminalistyce ale niewyróżniana w k.p.k jako odrębny typ oględzin -wizja lokalna zwana też oględzinami wtórnymi. Jej celem jest uzyskanie na miejscu zdarzenia właściwego jego obrazu bądź też uściślenie uzyskanych już informacji zdarzeniu w miejscu w którym nastąpiło(ma tu znaczenie tylko weryfikacyjne a nie wykrywcze). W postępowaniu przygotowawczym oględziny miejsca są często czynnością niecierpiącą zwłoki ,przeprowadzaną w fazie in rem bez udziału stron.np.: miejsca zgwałcenia. W postępowaniu sądowym oględzin takich sąd powinien dokonać z zasady in corpore z udziałem strona ale możliwe jest wyznaczenie do tej czynności sędziego ze składu orzekającego lub sąd wezwany. Oględziny rzeczy to najczęściej oględziny dowodów rzeczowych. Mogą to być oględziny rzeczy znalezionych podczas oględzin miejsca przestępstwa , zajmowanych w trakcie przeszukania, znalezionych przy zatrzymanym. Rzeczą jest tu także dokument ,jeśli interesują nas jego cechy fizyczne(np.: autentyczność) a nie treść. Jeżeli przedmiot oględzin może przy badaniu ulec niszczeniu lub zniekształceniu część tego przedmiotu należy w miarę zachować w stanie niezmienionym, a gdyby nie było to możliwe, należy stan ten utrwalić w inny sposób np. poprzez zarejestrowanie jej obrazu za pomocą fotografii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz