Wykład - urzędy w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - urzędy w Polsce - strona 1 Wykład - urzędy w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

POLSKA
Należy wyodrębnić kilka ważnych okresów:
1)1864r I RP nie zreformowana, na tron wstąpił Stanisław Aug poniat
2)RP reformująca się do 1895r.
3)Uchwalenie konstytucji 3 maja 1791, albo 1792 ← zakończenie reform, kiedy to na podstawie konstytucji wydano jeszcze szereg ustaw - 1, 2- działalność kończy sejm walny.
Państwo polskie zdążyło się z reformować ale z reguły na papierze, organy które rozpoczęły działalność musiały ją zakończyć. Okres zaborów przerwał działalność. Sfera adminstracji jest budowana przez samych Polaków wg wskazówek Napoleona,
1807-1814 - Księstwo warszawskie okres reform zaczęrpniętych na wzór francuski
4)Okres królestwa polskiego - charakteryzuje się wzglkędną samodzielnością władz pol co pozwala im wzglednie samodzielnie kształtować struktury organizacyjne. Okres królestwa polskiego zbudowany w 1815 - 1830, ale trwa do 1831 do powstania listopadowego
w kolejnym okresie powiela się model rosyjski, przewodnią siłą jest władza rosyjska. Jest krótki okres odwilży kiedy polacy mogą znowu ubiegac się o uczestnictwo w reformach , Aleksandra Wielkopolskiego.
Absolutna samodzielność, rozpoczyna się z momentem zakończenia I wojny światowej 1918-1939.
okres Polski zależnej PRL
Okres III RP rozoczął się w 1989 - trwa do dziś
OKRES I RP XVIII w. do 1764 - 1864
Administracja w Polsce prawie wgl nie istniała, nie było namiastki Rady Ministrów, nie mieliśmy żadnego z miniserstw, nie było rządów sejmikowych. Na szczeblu centralnym istniało kilku urzędników - byli to kanclerze, marszałkowie, podskarbi oraz hetmani [ostatni z urzędów o charakterze minsterialnym] występowali osobnie dla Korony i Księstwa Warszawskiego, część wspólna: INFLANTY KONTOMINIUM, DLACZEGO BYŁY TO URZĘDY ANACHRONICZNE?
-podział zadań między nimi miał charaker zwyczajowy, kształtował się od średniowiecza, wszystkie te urzędy woowdziły się od czasów średniowiecza poza hetmanami, Sytsem ten nie miał nic wspólnego z systematycznością, był nieuporządkowany
-urzędnicy sprawowali swoje urzędy na zasadzie poodbnej do średniowiecznej, traktowali sowje funkcje jako możliwość do zdobycia zaszczytrów i dochodów własnych
-upowszechniono zwyczaj sprzedawalności urzędów, powołuje się tego kto da najwięcej, nie decydowały kwalifikacje
-Urzędnicy są co do zasady nieusuwalni, gwarantuje im to zasada dożywotności, nie może być zastąpiony innym urzędnikiem.
-monopol szlachty na sprawoanie urzędów, monopol magnaterii która sprawowała urzędzy [większość tych zjawisk istaniły w onarchii absolutnej, pojawia się jednak hierarchia nowych urzędó,k tóe pwoielaja system stary, sprzedawalnosć urzędów i 2 adm zależna od monarchy, który może wpływać na obsadę urzędów, może swobodnieodwołać urzędnika, są od niego zależni, zazwyczaj wywodzą się z iższych wartw społecznych ← głównie miesczaństwo, forma wynagrodzania jest zazwyczaj pieniądz, w Polse natomiast kultywuje się stary system ze do urzedu dodaje się posiadlosc zeimska i ona staje się formą wynagrodzenia. Urzędy te są bezpłatne.

(…)

…, w Polse natomiast kultywuje się stary system ze do urzedu dodaje się posiadlosc zeimska i ona staje się formą wynagrodzenia. Urzędy te są bezpłatne.
-na urzędy centralne powoływana jest magnateria, która nie poświęca uwagi swojemu urzędowi jako funkcji społecznej. Taki system w XVIII w jest totalnie anachroniczny, Sejmy są zrywane na zasdzie liberum veto. W Polsce panuje chaos, w administarcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz