Wykład - unieważnienie małżeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - unieważnienie małżeństwa - strona 1

Fragment notatki:

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA. USTALENIE ISTNIENIA LUB NIEISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA.
Prawo właściwe.
Ustawa z 1965 reguluje jedynie właściwość prawa dla unieważnienia małżeństwa :
Art.16 - „ Do unieważnienia małżeństwa stosuje się prawo określone w art.14,15”.
W obu przypadkach o właściwości prawa będzie decydować powiązanie z chwili zawarcia małżeństwa.
Podobnie jak w przypadku unieważnienia, mimo braku wyraźnego rozstrzygnięcia w ustawie - w odniesieniu do ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
Powiązanie z chwili zawarcia małżeństwa lub z chwili rzekomego zawarcia małżeństwa.
Zakres zastosowania prawa właściwego.
Art. 16 ppm zwrot „unieważnienie małżeństwa” należy pojmować szeroko.
Zakres normy kolizyjnej z art16 należy objąć ogół sankcji w razie naruszenia prawa właściwego do oceny materialnych i formalnych przesłanek zawarcia małżeństwa.
Norma obejmuje swym zasięgiem sankcje na wypadek naruszenia przepisów określających materialne i formalne przesłanki zawarcia małżeństwa, które znane są polskiemu prawu rodzinnemu lecz również sankcje występujące jedynie w obcym prawie.
Sąd powinien wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, składających się na podstawę faktyczną powództwa, przy czym użyte przez powoda słowa nie przesądzają o charakterze sprawy.
Wg postanowień statutu unieważnienia małżeństwa ustalić należy w szczególności:
Podstawy unieważnienia
Przyczyny unieważnienia
Przyczyny konwalidacji małżeństwa
Krąg osób upoważnionych do wytoczenia powództwa
Dopuszczalność wytoczenia powództwa po śmierci jednego z małżonków.
Unieważnienie małżeństwa może niekiedy podlegać dwóm systemom prawnym stosowanym łącznie
Np. małżonkowie SA obywatelami różnych państw, a unieważnienie ma nastąpić na podstawie prawa wskazanego z art.14.
Konieczność dostosowania obu systemów prawnych - należy dać pierwszeństwo surowszemu systemowi prawnemu, przyjąć skutki dalej idące.
To co powiedziano wyżej o zakresie stosowania statutu unieważnienia małżeństwa, odnieść należy do ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz