Wykład - umowy wymagające szczególnej formy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - umowy wymagające szczególnej formy - strona 1 Wykład - umowy wymagające szczególnej formy - strona 2 Wykład - umowy wymagające szczególnej formy - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki
Wykład 4
UMOWY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ FORMY
Umowy dotyczące nieruchomości - obrót nieruchomościami jest tak ważny że potrzebna jest szczególna forma podczas zawierania tego typu umów. W obrocie międzynarodowym istnieje problem pod prawem którego państwa należy ją utworzyć.
Umowy dotyczące świadczeń osobistych - np. poręczenia, gwarancje. Wymagają szczególnej formy ponieważ są swego rodzaju trudnymi umowami, np. poręczenia muszą zawierać własnoręczny wpis kwoty do jakiej bierze się odpowiedzialność za cudzy dług. W różnych krajach mogą istnieć różnice co do formy zawierania poszczególnych umów.
Umowy zobowiązujące - jedna strona lub obie zobowiązują się do określonego zachowania. Są nimi np. umowa najmu, umowa zlecenie, umowa przewozu, dzierżawa, umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży - sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia praw własności na kupującego a kupujący zobowiązuje się zapłacić.
Umowy rozporządzające - gwarantują przeniesienie jakiegoś prawa na inne osoby. Osoba może ograniczyć jakieś swoje prawo i przenieść je na korzyść innej osoby.
Istnieją umowy jednocześnie zobowiązujące i rozporządzające.
Istnieje zasada podwójnego skutku. Mówi ona ze umowa zobowiązująca wywołuje równocześnie rozporządzenie, dlatego jest również umową rozporządzającą.
W Niemczech nie ma tej zasady i przy sprzedaży trzeba sporządzić 2 umowy. Najpierw zobowiązującą a potem rozporządzającą.
Jeżeli umowa jest zobowiązująca to jej forma musi być zgodna z przepisem 11 rzym I. Jeżeli umowa jest rozporządzająca to jej forma musi być zgodna z 22 artykułem p.p.m.
Jeżeli umowa jest zobowiązująco - rozporządzająca musi być zgodna z obydwoma tymi artykułami.
Artykuł 11.
Jeżeli umowa jest zawierana przez strony które są jednocześnie na terenie jednego kraju, to można ją rozpatrywać albo według prawa tego państwa lub według prawa właściwego dla tej umowy.
Drugi przepis zawarty w artykule 11 dotyczy sytuacji gdzie strony zawierające umowę przebywają w dwóch różnych państwach. Umowa jest ważna jeżeli spelnia wymagania co do formy prawa właściwego dla tej umowy, lub prawa państwa na terenie znajduje się którakolwiek ze stron zawierających umowę, lub prawa państwa w którym którakolwiek ze stron miała w momencie zawarcia umowy miejsca zwykłego pobytu.
Jednostronna czynność prawna - oświadczenie składane przez jedną ze stron drugiej stronie odnoszące się do już zawartej umowy albo takiej która dopiero ma zostać zawarta.
……………………..
FORMY UMÓW KONSUMENCKICH
Forma tych umów podlega wyłącznie prawu miejsca zwykłego pobytu konsumenta.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz