Wykład - umowa deweloperska (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - umowa deweloperska (II sem) - strona 1 Wykład - umowa deweloperska (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Umowa deweloperska
UMOWA DEWELOPERSKA
jest to umowa nazwana, umowa na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub do przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia na rzecz dewelopera świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa.
ustawa wskazuje:
środki ochrony wpłat jakie dokonuje nabywca na rzecz dewelopera.
Treść tych umów Nałożono na dewelopera obowiązki przedkontraktowe Prawa i obowiązku stron
Zasady postępowania środkami nabywców na wypadek upadłości
Obowiązki dewelopera:
Wręczenie nabywcy prospektu informacyjnego z załącznikami , spółdzielnia też musi wręczyć prospektu informacyjnego. Przed zawarciem umowy, powinno być prospektu w formie papierowej lub elektronicznej, w momencie zawarcia umowy musi być w formie papierowej. W prospekcie trzeba wskazać o zrealizowanych przez dewelopera inwestycjach powinna być informacja czy prowadzone są egzekucje powyżej 100 tys. zł trzeba wskazać czy deweloper jest właścicielem lub użytkownikiem działki, czy działka jest obciążona hipoteką; przeznaczenie sąsiednich działek; wskazać na planowanie inwestycje w promieniu kilometra, stan przygotowania inwestycji, ilość budynków jakie są realizowanie przez dewelopera, jakie jest rozmieszczenie budynków, jakie są zasady pomiaru, sposób finansowanie inwestycji, dane konkretnego lokalu , rachunek powierniczy otwarty, rachunek powierniczy otwarty z gwarancją bankową, rachunek powierniczy otwarty z umową ubezpieczenia
Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, roszczenia wynikające z umowy deweloperskiej powinny być wpisane do księgi wieczystej umowa powinna być zawierana w momencie, kiedy deweloper ma pozwolenie na budowę. Należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz dane z prospektu, trzeba skazać harmonogram wpłat na poczet dewelopera, termin przeniesienia własności lokalu, warunki odstąpienia od umowy, kary umowne i odsetki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz