Wykład - Umiędzynarodowiony konflikt zbrojny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Umiędzynarodowiony konflikt zbrojny - strona 1

Fragment notatki:

Umiędzynarodowiony konflikt zbrojny
Sprawa umiędzynarodowienia konfliktów wewnętrznych, tzn. takich konfliktów wewnętrznych, w których uczestniczą siły zbrojne innych państw, ani nie została objęta protokołami dodatkowymi z 1977 ani nie była dyskutowana na konferencji dyplomatycznej w latach 1974-1977. Postuluje się zatem stosowanie w umiędzynarodowionych konfliktach wewnętrznych przepisów prawa humanitarnego - tak jak w konfliktach zbrojnych międzynarodowych. Tego rodzaju stanowisko zajął MKCK. Niektórzy autorzy są zdania, że jeśli pomoc zbrojna została udzielona rządowi legalnemu wówczas interwencja jest dopuszczalna, w konsekwencji powoduje ona przekształcenie konfliktu wewnętrznego w konflikt międzynarodowy. natomiast jeśli pomocy udzielono powstańcom to interwencja jest nielegalna i jako taka nie może zmienić dotychczasowego charakteru konfliktu zbrojnego. Według innej propozycji należy umiędzynarodowionym konflikcie wewnętrznym rozróżniać 4 stosunki prawne:
między wojskami interweniującymi państw walczących ze sobą,
między wojskami interweniującymi a siłami zbrojnymi rządu legalnego,
między wojskami interweniującymi a siłami zbrojnymi powstańców,
między siłami zbrojnymi rządu legalnego a siłami zbrojnymi powstańców. Proponuje się aby w 1 i 2 przypadku znajdowało zastosowanie prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w całości, zaś w 3 i 4 prawo dotyczące konfliktów wewnętrznych.
--
Sprawa umiędzynarodowienia konfliktów wewn., tzn. takich konfliktów wewn. w których uczestniczą siły zbrojne innych państw ,ani nie została objęta protokołami dodatkowymi z 1977 ani nie była dyskutowana na konferencji dypl. w l.1974-1977.Postuluje się zatem , stosowanie w umiędzynarodowionych konfliktach wewn. przepisów prawa humanitarnego-tak jak w konfliktach zbrojnych międzyn. Tego rodzaju stanowisko zajął MKCK. Niektórzy autorzy są zdania ze jeśli pomoc zbrojna została udzielona rządowi legalnemu wówczas interwencja jest dopuszczalna, w konsekwencji powoduje ona przekształcenie konfliktu wewn. w konflikt międzyn., natomiast jeśli pomocy udzielono powstańcom to interwencja jest nielegalna i jako taka nie może zmienić dotychczasowego charakteru konfliktu zbrojnego. Wg innej propozycji, należy umiędzynarodowionym konflikcie wewn. rozróżniać 4 stosunki prawne: 1.między wojskami interweniującymi państw walczących ze sobą,2.między wojskami interweniującymi a siłami zbrojnymi rządu legalnego,3.między wojskami interweniującymi a silami zbrojnymi powstanców,4.miedzy silami zbrojnymi rządu legalnego a silami zbrojnymi powstańców. Proponuje się aby w1 i 2 znajdowało zastosowanie prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w całości w 3i4 prawo dotyczące konfliktów wewn.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz