Wykład - Uczniowie Sofistów i Sokratesa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Uczniowie Sofistów i Sokratesa - strona 1

Fragment notatki:

UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA Połączenie filozofii Sokratesa i Sofistów z Protagorasem na czele:
Antystenes
Arystyp
W teoretycznej filozofii byli całkowicie wierni Protagorasowi i jego relatywizmowi, zaś pod wpływem Sokratesa - rozwinęli w etyce dwie skrajne teorie: hedonizmu - cyrenaicy, teorię moralizmu - cynicy
CYNICY- ANTYSTENES
Antystenes z Aten miał wrogie stosunki z Platonem, walczyli o spuściznę po Sokratesie
Poglądy:
Sokratejska cnota jako najważniejsza wartość w życiu, dla Antystenesa cnota była obojętnością dla pozornych dóbr i niezależnością wobec losu
Wobec niej wszystko inne jest obojętne, z tym, że twierdził iż tyczy się to nawet wiedzy (TO DZIELIŁO GO OD SOKRATESA, GDYŻ TEN DRUGI NIGDY TAK NIE MYŚLAŁ) Ograniczał poznanie do postrzeżeń, i określał je jako trafny domysł połączony z wytłumaczeniem
Sensualistyczna koncepcja poznania i materialistyczna koncepcja przyrody
Cynicy oderwali się od tradycji przyzwyczajeń i konwenansów w pogladach filozof., polit., i moralnych
wrócili do poglądów najprostszych
fakt że najwyższą wartością dla nich była cnota, próbuje się uzasadniać tym iż wywodzili się z proletariatu i nie posiadali prawie niczego, „temu, czego nie posiadali, odmawiali wartości”
potępiali wszystkie urządzenia społeczne i państwowe, uważając je za konwencjonalne
występowali przeciw wszystkim nierównościom, popierali równouprawnienie kobiet i niewolników
nie uznawali granic - uważali się za obywateli świata - kosmopolitów
uczniem Antystenesa był m.in. Diogenes z Tynopy, który zamieszkał w beczce
CYRENAICY - ARYSTYP z Cyreny
Arystyp:
Był uczniem Sokratesa, ale był bardziej sofistą, Skrajnie odmienny typ do Antystenesa, stosował w praktyce hedonizm
Poglądy:
Sprawy praktyczne są ważniejsze od teoretycznych
Wiedza - lekceważona, względna i dostarczana przez zmysły Etyka Znane są nam tylko nasze stany, przyjemne bądź przykre, i przez to wybieramy; ale nie znamy naprawdę rzeczy, które te stany wywołują  przyjemność jest jedynym dobrem a przykrość jedynym złem
5 tez hedonizmu Arystypa:
przyjemność jest jedynym dobrem ( przykrość jest jedynym złem)
przyjemność, będąca jedynym dobrem, jest stanem przelotnym, chwilowym, szczęście - jest więc tylko zespołem chwilowych przyjemności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz