Wykład - spór międzynarodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - spór międzynarodowy - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie sporu międzynarodowego w świetle prawa międzynarodowego
STSM w wyroku w sprawie Mavromatisa stwierdził, że spór to brak zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesów między stronami. W opinii doradczej MTS z 1950 r. stwierdzono, że spór (dispute) oznacza sytuację, w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne W doktrynie natomiast wskazuje się, że istnieje związek pomiędzy pojęciem sporu a interesami państw. I tak oto źródłem sporu jest zawsze interes podmiotu, przy czym interes ten może być chroniony przez normy PMP.
Należy wskazać także na różnicę sporu międzynarodowego, a innymi terminami ze sporem związanymi - od sporu należy odróżnić sytuację napięcia pomiędzy państwami, która łatwo może do sporu prowadzić (sytuacja, w której występuje antagonizm bez jasno zdefiniowanego przedmiotu nieporozumień). Nie każdy jednak stan napięcia doprowadza do kryzysów i sporów międzynarodowych.
Spór międzynarodowy prawny, kwalifikuje się więc jako spór dotyczący:
interpretacji traktatu,
jakiegokolwiek zagadnienia prawa międzynarodowego,
zaistnienia faktu, który gdyby został stwierdzony, stanowiłby naruszenie zobowiązania międzynarodowego,
charakteru lub rozmiarów odszkodowania należnego z tytułu naruszenia zobowiązania międzynarodowego.
--
definicja sporu i konfliktu międzynarodowego
wg. MTS z 1950-spór oznacza „sytuację, w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne”.
wyrok STSM z 1924 identyfikacja sporu z „brakiem zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesów między stronami”
cele organizacji: „łagodzenie lub załatwianie pokojowymi sposobami sporów lub sytuacji mogących prowadzić do naruszenia pokoju”
pakt ligi narodów w art.11 wymienił obok sporów także „wszelką okoliczność, która może wpłynąć na stosunki międzynarodowe, grożąc zamąceniem pokoju lub dobrego porozumienia miedzy państwami, od którego utrzymanie pokoju zależy”
napięcie określa się jako stan, w którym występuje antagonizm bez jasno zdefiniowanego przedmiotu nieporozumień lub też pojęcie przedmiotu, istotne dla każdej racjonalnej dyskusji, zepchnięte jest na plan dalszy.
kryzys międzynarodowy powstaje dopiero wówczas, gdy próby pogodzenia sprzecznych interesów doprowadziły do impasu i gdy rokowania zostaną zablokowane przez przeciwstawność niemożliwą do usunięcia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz