Wykład - scalanie i wymiana grutnów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - scalanie i wymiana grutnów - strona 1 Wykład - scalanie i wymiana grutnów - strona 2 Wykład - scalanie i wymiana grutnów - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest scalanie i wymiana gruntów? Celem scalania gruntów wg ustawy o scalaniu i wymianie gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. ”Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” to: 1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych. 2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych. 3. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego. Realizacja procesu scalania gruntów obejmuje: I. Opracowanie projektu scalenia gruntów: 1. Złożenie wniosku przez właścicieli gospodarstw rolnych do starosty o wszczęcie postępowania scaleniowego. 2. Opracowanie „Założeń do projektu scalenia gruntów wraz z oceną wpływu projektu na środowisko”. 3. Wydanie postanowienia przez starostę o wszczęciu postępowania. 4. Wybór rady uczestników scalenia. 5. Określenie zasad szacunku gruntów przez uczestników scalenia w drodze uchwały. 6. Zebranie życzeń uczestników scalenia odnośnie przyszłego projektu scalenia. 7. Opracowanie projektu scalenia gruntów. 8. Wyznaczenie i okazanie na gruncie projektu. 9. Zatwierdzenie projektu scalenia w drodze decyzji starosty. 10. Wprowadzenie uczestników scalenia w nowy stan posiadania. 11. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej. II. Zagospodarowanie poscaleniowe. 1. Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego. 2. Modernizacja rowów melioracji szczegółowych. 3. Rekultywacja gruntów oraz realizacja innych zabiegów wynikających z projektu scalenia. Korzyści scalania gruntów: -Likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów -Dostosowanie granic działek do systemu melioracji wodnych oraz rzeźby terenu -Zapewnienie dojazdu do każdej działki -Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg transportu rolnego, rowów melioracyjnych, przepustów i przejazdów -Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, gruntów na cele: infrastruktury technicznej, społecznej i drogowej -Pozyskanie terenów na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

(…)

… w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -Zniesienie służebności i współwłasności bez opłat -Likwidacja zaniedbanych wspólnot -Uporządkowanie stanów prawnych wraz z zapisami w nowych Księgach Wieczystych -Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów -Ukształtowanie granicy polno-leśnej -Powstanie aktualnej, numerycznej mapy ewidencyjnej Z WYKŁADU
Scalanie gruntów. Są one spowodowane olbrzymia szachownica gruntów na wsiach. PFZ-Państwowy Fundusz Ziemi, miał pełnić rolę bufora między własnością prywatną a państwową PGR. Przyjmowanie nowych gospodarstw w razie potrzeby, oddawanie do PGR-ów. Uniemożliwiany był zakup ziemi przez rolników. Zaczęto scalać grunty. I Ustawa Scaleniowa: -scalania są wykonywane na koszt skarbu państwa -decyzja o scalaniu jest podejmowana przez państwo. II Ustawa Scaleniowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz