Wykład - Rozwiązania prawne w poszczególnych gałęziach transportu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rozwiązania prawne w poszczególnych gałęziach transportu - strona 1 Wykład - Rozwiązania prawne w poszczególnych gałęziach transportu - strona 2 Wykład - Rozwiązania prawne w poszczególnych gałęziach transportu - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5
Rozwiązania prawne w poszczególnych gałęziach transportu.
Prawo międzynarodowe nie ma czegoś takiego, zawsze uregulowania prawne można zaliczyć albo do prawa karnego albo do prawa cywilnego.
Uregulowania w transporcie kolejowym:
Konwencja Berneńska 1890 - była wielokrotnie zmieniana i od 1980 roku funkcjonuje pod nazwą Konwencji COTIF (o międzynarodowym przewozie kolejami)
Zakres obowiązywania:
Kraje europejskie
4 kraje bliskiego wschodu
Afryka północna
Jest do niej szereg załączników - regulujących sprawy taryf w konkretnych przewozach, przewozów tranzytowych. Zgodnie z tą konwencją mamy dokumenty przewozowe:
List CIM - przewozy ładunków
CIV - przewozy pasażerów
Konwencja warszawska SMGS 1951:
Obejmuje kraje europy wschodniej, byłego związku radzieckiego
Dokumenty przewozowe:
SMGS
SMPS
Ważne załączniki do SMGS:
MTT - międzynarodowa taryfa tranzytowa
ETT - jednolita taryfa tranzytowa
1951-1980 - niektóre państwa znalazły się na obszarze obowiązywania obu konwencji:
Część krajów wystąpiła z konwencji warszawskiej (za wyjątkiem, Polski, Bułgarii i Litwy)
W obszarze występowania konwencji SMGS do obszaru gdzie są obydwie konwencje a potem tylko COTIF trzeba wypisywać 2 dokumenty przewozowe.
Mamy szereg uregulowań prawnych, których zakres jest węższy:
Dokument, który reguluje przewozy między Austrią a wspólnotą niepodległych państw - międzynarodowa taryfa kolejowa
Gdy zaistnieje problem, który nie wpisuje się ani w jedną ani w drugą konwencję występują normy kolizyjne, stanowiące, która z konwencji będzie w danej sytuacji właściwa.
Uregulowania w transporcie samochodowym - występuje wiele uregulowań, najważniejsze są:
Konwencja CMR - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów, podpisana została w Genewie w 1956 roku. Polska podpisała i ratyfikowała tą konwencję w 1962 roku:
Konwencję wprowadzono, aby ujednolicić pewne aspekty przewozów międzynarodowych - dotyczy przewozów, które są świadczone w relacjach międzynarodowych przez profesjonalnych przewoźników.
List CMR - dokument wynikający z tej konwencji
Konwencja dosyć liberalnie odnosi się do faktu posiadania listu przewozowego - stwierdza, że jeżeli listu, CMR nie będzie to nie znaczy, że umowa nie została zawarta.
Elementy konwencji CMR, (co zawiera):
Ujednolicenie dokumentacji przewozowej - list przewozowy
Warunki umowy o przewóz
Obowiązki przewoźnika - są dokładnie określone


(…)

… w taborze chłodniczym - tam agregat trzyma określoną temperaturę, lub obniża ją do tej, którą powinniśmy utrzymać.
Chłodzony w inny sposób niż mechanicznie - nie posiadają agregatu, suchy lód, płyty eutektyczne - w określonej temperaturze połączone - jakaś substancja i rozpuszczalnik łączą się i powstaje jakiś związek chemiczny a wzrost temperatury powoduje, że temperatura się obniża. Np. roztwór chlorku…
… ratyfikowała ją w 1971 roku. Byliśmy jednym z pierwszych krajów, które ją ratyfikowały.
Została sporządzona, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w przewozach międzynarodowych. Zgodnie z tą konwencją określono, jaki powinien być wiek kierowcy, czas prowadzenia pojazdu, przerwy, odpoczynek, obowiązek monitorowania czasu pracy (stosowanie tachografów), obowiązek homologacji i kontroli urządzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz