WYKŁAD Rosja w latach 1741 - 62

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD Rosja w latach 1741 - 62 - strona 1 WYKŁAD Rosja w latach 1741 - 62 - strona 2 WYKŁAD Rosja w latach 1741 - 62 - strona 3

Fragment notatki:

2-stronicowa notatka w formacie doc, w której można znaleźć następujące zagadnienia: Panowanie Elżbiety Pietrownej (1741-62), Osterman, Minich, Aleksy Razumowicz, małżeństwo morganatyczne, Iwan Szuwołow, Piotr Szuwołow, hetmanat na Ukrainie Lewobrzeżnej, Cyryl Razumowicz, Akademię Sztuk Pięknych, 1757, przywileje szlacheckie, Gabinet Jego Cesarskiej Mości, Rada Senatu, literatura rosyjska, twórczość Trediakowskiego, Łomonosowa, barok piotrowy, Karol Ulryk, Piotr III, Zofia Anhalt - Herbst, Katarzyna II, Wojna siedmioletnia, 1756-63, Prusy, Anglia, Saksonia, Austria, Francja, Fryderyk II, hetman Apraksin, Kurlandia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Kłajpeda, 1758, Rumiacew, bitwa koło Tylży nad Niemnem, rozbicie wojsk Fryderyka II w bitwie pod Kunicami, 1760 zdobycie Berlina, Panowanie Piotra III (styczeń 1762 - lipiec 1762), pruski system wojskowości i pruskie mundury w wojsku rosyjskim, sekularyzacja dóbr kościelnych, O darowaniu swobody całej szlachcie rosyjskiej, abdykacja, bracia Orłow.

Panowanie Elżbiety Pietrownej (1741-62):
Rozliczyła się z Ostermanem (przypuszczano, że Katarzyna I zostawiła testament, w którym na swoją następczynię wskazywała właśnie Elżbietę, ale Osterman go ukrył) i Minichem.
Pozwoliła na rządy faworytów - Aleksego Razumowicza, z którym zawarła potajemne małżeństwo morganatyczne oraz Iwana Szuwołowa (a nawet raczej jego brata, który faworytem carycy nie był - Piotra Szuwołowa).
**Aleksy Razumowicz był śpiewakiem w operze petersburskiej, z pochodzenia Ukraińcem. Elżbieta wzięła z nim potajemny ślub, uczyniła go hrabią i feldmarszałkiem. Dbał on przede wszystkim o interesy Ukrainy, m.in. doprowadził do przywrócenia hetmanatu na Ukrainie Lewobrzeżnej (1753), nazywanej też Hetmańszczyzną lub Małorosją (należy pamiętać, że w 1734 roku ustały tam nominacje hetmańskie, a pierwszym “reaktywowanym“ hetmanem został brat Aleksego - Cyryl Razumowicz).
**Piotr Szuwałow był bratem faworyta carycy, interesował się przede wszystkim finansami i wojskowością.
W 1757 roku otwarto Akademię Sztuk Pięknych, która przez 50 najbliższych lat będzie decydowała o kształcie malarstwa rosyjskiego.
Poszerzała przywileje szlacheckie, nakładała nowe obowiązki na chłopów.
Za czasów jej panowania zsyłano głownie na tereny Zabajkala, aby tanią siłą roboczą kolonizować tamte ziemie.
Skazywać ludzi można było “tylko” do 45 roku życia, zdolnych jeszcze do pracy.
Zlikwidowała Gabinet Jego Cesarskiej Mości, przywróciła znaczenie Radzie Senatu.
Zlikwidowała cła i opłaty wewnętrzne, dbała o rozwój kultury i nauki. To za jej panowania powstała literatura rosyjska (twórczość Trediakowskiego, Łomonosowa). Wcześniej w Rosji rozwijała się niemal wyłącznie architektura (barok piotrowy).
Pierwsza władczyni, która wyznaczyła swojego następcę - siostrzeńca Karola Ulryka (późniejszego Piotra III, wnuka Piotra I), sprowadziła go do Rosji i ożeniła z Zofią Anhalt - Herbst (późniejszą Katarzyną II).
Wojna siedmioletnia.
Za czasów panowania Elżbiety Pietrownej miała miejsce pierwsza w historii Europy i świata wojna, która można by nazwać wojną światową. Była to wojna siedmioletnia, tocząca się w latach 1756-63. Był to spór pomiędzy Prusami popieranymi przez Anglię oraz Austrią i Saksonią popieranymi przez Francję dotyczący Śląska. Dyplomacja angielska nie chciała, aby Rosja przystępowała do tego konfliktu, jednak Elżbieta opowiedziała się po stronie Austrii i Saksonii występując tym samym przeciwko Fryderykowi II.
Wojska rosyjskie pod dowództwem hetmana Apraksina p ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz