Wykład - Rodzaj utworów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rodzaj utworów - strona 1 Wykład - Rodzaj utworów - strona 2

Fragment notatki:

Prawo prof. UE dr hab. Jacek Górecki
Wykład 3
Rodzaj utworów:
-utwory samoistne - powstały z własnej „podniety” (wnętrza) twórczej
*utwory inspirowane - autor stworzył swój utwór pod wpływem innego utworu
-utwory niesamoistne - istnieje ale autor coś z nim robi dodatkowego
*zależne (z podaniem źródła)- transformacja utworu, istnieje utwór macierzysty tylko ktoś go opracowuje (najlepszym przykładem utworu zależnego jest tłumaczenie, chodzi też o oddanie sensu), innym przykładem jest adaptacja książki na scenariusz (prozy np.), tłumacz ma prawo do swojego tłumaczenia, ale jeśli chce to rozpowszechnić to musi mieć zgodę twórcy samoistnego, (artykuł prasowy jest chroniony prawem, notatka nie).
*utwory z zapożyczeniami - inkorporacja wcześniej istniejącego utworu (cytowanie jakiegoś utworu, wskazanie źródła i twórcy) i (kontynuacje - tu są różne pokusy dla osoby tworzącej kontynuacje typu pastisz, dobry zostaje złym).
*fanfiction - rozwija wątków które twórca zapoczątkował we właściwej serii, problem jest po opublikowaniu tego)
*sampling - przejmowanie fragmentów utworów muzycznych.
Jeśli film np. na motywach powieści to jest to utwór inspirowany. Jeśli prawa autorskie są przekazywane (autor wyraża zgodę) to musi być to na piśmie.
Utwór zbiorowy - składa się z bardzo wielu elementów, które niekoniecznie muszą mieć charakter twórczy (bez prawa autorskiego). Np. ktoś tworzy zbiór wierszy o zwierzętach kilku poetów, ten zbiór musi te wiersze mieć ułożone w jakiś twórczy sposób.
Baza danych - producent bazy danych ma wyłączne prawo do korzystania z niej. Można korzystać z pojedynczych informacji z tej bazy.
Jeśli baza jest jakoś oryginalnie stworzona (nowy sposób ułożenia danych, np. zbiór aktów prawnych ), to musi mieć zgodę autora.
Twórca ma swobodę twórczą w przeciwieństwie do rzemieślnika.
Utwór pracowniczy - (obowiązuje tylko przy umowie o pracę może się odwołać do sądu na podstawie prawa pracy), jeśli ktoś opracuje jakieś rozwiązanie na sprzęcie pracodawcy to pracodawca nabywa prawa majątkowe do utworu. Prawa majątkowe i osobiste w chwili tworzenia są pracownika, ale gdy przejmie utwór pracodawca to prawa majątkowe przechodzą na pracodawcę.
Zgodnie z prawem autorskim nie możemy zmusić twórcy do wydania utworu, ale zgodnie z kodeksem pracy można pracownika ukarać.
Jaka jest granica między utworem pracowniczym (dla pracodawcy), a swoim?
Wszystko musi wynikać z umowy o pracę.
Jeśli utwór nie jest rozpowszechniony w ciągu 2 lat przez pracodawcę to prawa autorskie wracają do twórcy.


(…)

….
Jeśli utwór nie jest rozpowszechniony w ciągu 2 lat przez pracodawcę to prawa autorskie wracają do twórcy.
Prace studenckie - uczelni przysługuje pierwszeństwo (6 miesięcy od obrony) w opublikowaniu pracy dyplomowej w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta (prace po cyklu nauczania: dyplomowa, magisterska, doktorska). Student jest jedynym i wyłącznym twórcą pracy, uczelnia ich nie przejmuje. Student…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz