Wykład - public relations

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - public relations - strona 1 Wykład - public relations - strona 2 Wykład - public relations - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy marketingu dr Michał Jaśniok
Wykład 11
PUBLIC RELATIONS
PUBLIC RELATIONS To instrument promocji stanowiący kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec przedsiębiorstwa i stworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy. Wyraża się w dążeniu do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Działania public relation pełnią funkcje:
tworzenia wizerunku firmy przekazywanie opinii publicznej informacji charakteryzujących działalność firmy i kreujących jej wizerunek tworzenia przesłanek dla zrozumienia określonych przedsiębiorstwa nawiązywania i utrzymywania więzi ze wszystkimi elementami otoczenia, ważnymi dla realizacji celów przedsiębiorstwa harmonizowania stosunków społecznych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy wzmacniania wytrzymałości przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych i agresji otoczenia SPONSORING Niekiedy traktuje się go jako osobny, niezależny od public relations, instrument komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Wspieranie działań ważnych lub atrakcyjnych społecznie jest zazwyczaj szerzej znane opinii publicznej i może powodować pozytywne skojarzenia sukcesów czy działań osób lub instytucji sponsorowanych z sytuacją firm sponsorujących. Przedmiotem sponsoringu bywają najczęściej sport, nauka, kultura i działalność społeczna. POJĘCIE I RODZAJE INFORMACJI MARKETINGOWEJ
INFORMACJA MARKETINGOWA To wszelka informacja wykorzystywana w procesie zarządzania marketingowego firmą, przynosząca wiedzę, pozwalającą redukować niepewność marketingowych decyzji. Informacje marketingowe powinny być:
dokładne wiarygodne trafne spójne porównywalne aktualne odpowiednio zredagowane przekazywane w prostej formie Wyróżniamy;
informacje wewnętrzne, dostępne w przedsiębiorstwie, które je wytwarza informacje zewnętrzne, dostępne tylko w otoczeniu przedsiębiorstwa, które z nich korzysta informacje pozyskiwane z obu źródeł ZMIENNE KONTROLOWANE To zmienne zależne od decydenta, obejmują przede wszystkim narzędzia oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek. ZMIENNE NIEKONTROLOWANE To zmienne niezależne od decydenta, wśród których można wyróżnić: zmienne nie poddające się oddziaływaniu instrumentów marketingowych i zmienne w pewnym stopniu podatne na oddziaływanie tychże instrumentów. STRUKTURA MARKETINGOWEGO SYSTEMU INFORMACJI
MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI To sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół ludzi, urządzeń i procedur, służący gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu, ocenie i udostępnianiu potrzebnych informacji dla osób podejmujących decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Jego celem jest dostarczenie podstaw do podejmowania decyzji poprzez: zbieranie, opracowanie, przechowywanie i analizę informacji związanych z wyborem marketingowej strategii oraz tworzeniu marketingowego programu przedsiębiorstwa.

(…)

… marketingowymi. Są prowadzone na postawie informacji pochodzących ze źródeł wtórnych np. rozpoznanie struktury nabywców danego produktu, badanie popularności marki produktu wśród różnych segmentów rynku itp. BADANIA PRZYCZYNOWE Zmierzają do ujawnienia przyczyn i źródeł pojawiania się pewnych zjawisk, względnie obserwowanych stanów czy poziomów, przede wszystkim w oparciu o źródła pierwotne np. badanie wpływu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz