Wykład - przemysł

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - przemysł - strona 1 Wykład - przemysł - strona 2 Wykład - przemysł - strona 3

Fragment notatki:

Fierla - przemysł Rozwój przemysłu, bo rozwój badań dzięki dużym nakładom - 2 - 3 % PKB
Inne czynniki:
Konkurencja
Globalizacja
Przejawy w zmianach struktury przestrzennej przemysłu:
Makro - zmiany pozycji poszczególnych państw
Mikro - zmiany w okręgach przemysłowych
Ze względu na łatwość przyswajania nowych technologii wyróżniamy branże dynamiczne i schyłkowe. Dwa etapy rozwoju przemysłu lata 60. i 70. XX wieku wysoka dynamika rozwoju przemysłu 5,4 do prawie 8 %. Najintensywniej rozwijały się: elektroenergetyka, przemysł elektromaszynowy, lekki, chemiczny, hutnictwo. Rozwój przemysłu chemicznego, bo przemysł rafineryjne i tworzyw sztucznych. Rozwój przemysłu elektromaszynowego pociągnął za sobą wzrost wydajności pracy. Dlaczego rozwój przemysłu energetycznego? Rosnące zapotrzebowanie, wykorzystanie jako siła napędowa, źródło światła, ograniczenie kosztów w wyniku wykorzystania energii elektrycznej zamiast paliw naturalnych. Przemysł lekki rozwijał się relatywnie powoli, bo niektóre jego sektory już wcześniej osiągnęły wysoki poziom np. włókiennictwo. Dynamiczny rozwój przemysłu pociągał za sobą duży zapotrzebowanie na surowce - opierano się wówczas głownie na węglu kamiennym. Lata 60 / 70 to odkrycie bardzo wydajnych złóż ropy naftowej, co powodowało, że nie poszukiwano technologii oszczędnościowych. Rok 1973 zapoczątkował sposoby poszukiwania technologii zmniejszających energochłonność gospodarek. Sektor górniczy nadal stanowi dużą część w gospodarkach krajów rozwijających się - Wenezuela - 55 %, Boliwia, Chile, Peru - 17 - 37 %. od połowy lat 70 XX - spadek udziału przemysłu lekkiego i hutnictwa w krajach wysokorozwiniętych. Jednak w ostatnich latach wzrost popytu na stal spowodował dynamizacje w hutnictwie. Przemysł energetyczny rozwijał się dynamicznie nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale też w rozwijających się (Turcja 217 %, Chiny 211%). Przemysł chemiczny - lekki spadek w rozwiniętych, ale rośnie w rozwijających. Dynamizacja przemysłu elektromaszynowego w wyniku postępujących restrukturyzacji. Przemysłu wysokiej techniki - początki po II WŚ - wyścig zbrojeń
Kryteria porównania:
udział wydatków na badania w całości wydatków
udział pracowników naukowych i inżynierów w zatrudnieniu ogółem
Trendy - wg. Krajowej Fundacji Nauki w Waszyngtonie - wydatki na badania - nie mniej niż 3,5 % wydatków, a odsetek naukowcom 20 - 25 %.
Na podstawie USA wykaz grup wytwórczych wysokiej techniki. Są to m.in.: tworzywa sztuczne, sprzęt fotograficzny, aparatura pomiarowa medyczna, statki kosmiczne, samoloty, przyrządy optyczne.

(…)

… zaczęły kształtować państwa afrykańskie. Lata 70 - OPEC, kontrola cen, zmniejszenie wydobycia spadek znaczenia Bliskiego Wschodu. Rozpoczęto eksploatację złóż Morza Północnego i na Alasce. Rozwijało się w tym czasie wydobycie w ZSRR i Chinach. Zmusiło to OPEC to ustępstw i pod koniec lat 80 wydobycie zaczęło znowu wzrastać. Zróżnicowane są warunki geologiczne sprzyjające wydobyciu. Z Afryki ropa głównie…
… wydobycia w porównaniu z innymi surowcami, bo zastępowanie go ropą zaprzestano wydobycia w HOL, BEL, FRA. Kryzys surowcowy 1973 - spowodował chwilowe zwiększenie wydobycia węgla. Dotyczy to zwłaszcza USA, gdzie warunki geologiczne pozwalają na budowę kopalń odkrywkowych, które pozwalają na tańsze wydobycie surowca niż kopalnie głębinowe. Pokłady węgla w Europie są problematyczne pod względem geologicznym…
…, a pyzatym należy pamiętać, że przemysł energetyczny jest wysoce kapitałochłonny. Z elektrowni wykorzystujących węgle, ropę i gaz pochodzi 64 % energii. Gaz - po odsiarczeniu najczystsze paliwo - w krajach WNP ponad 40 % energii wytwarza się z gazu.
Elektrownie jądrowe - bardzo wydajne, ale drogie koszty budowy i opory społeczne. Hydroelektrownie - w NOR - 99 % energii to woda. Bardzo duża rolę odgrywa…
… i kauczuk
Okręg Paryski - wszechstronna aglomeracja - skupia 40 % zatrudnionych w przemysł elektronicznym we FRA. Trwa tam proces dekoncentracji przemysłu. Pierwsza na świecie technopolia - Dolina Krzemowa - powstała na terenach rolniczych …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz