Wykład - Przejścia graniczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przejścia graniczne - strona 1 Wykład - Przejścia graniczne - strona 2 Wykład - Przejścia graniczne - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 9
Przejścia graniczne:
Ponadto władze Federacji Rosyjskiej i Rosyjskich Dróg Kolejowych S.A. realizują szereg przedsięwzięć, mających na celu zwiększenie przewozów tranzytowych w korytarzach Europa - Azja. Prowadzone są prace modernizacyjne także na przejściach granicznych z Mongolią i Republiką Korei, w portach morskich oraz terminalach kontenerowych. Nakłady na modernizację przejść granicznych z Chinami wyniosły już 1 mld rubli, a do 2010 r. planuje się przeznaczyć na ten cel dodatkowe 1,4 mld rubli. Szacuje się, że wielkość przewozów pomiędzy Rosją i Chinami wyniesie w 2010 r. około 60 mln ton i wszystkie one będą realizowane przez Magistralę Transsyberyjską. Na jej modernizację planuje się przeznaczyć do końca 2015r. około 50 mld rubli. Zgodnie ze Strategią rozwoju transportu kolejowego Federacji Rosyjskiej do 2030 r. zakłada się specjalizację Magistrali Transsyberyjskiej w przewozach pociągów kontenerowych i przewozach pasażerskich oraz zwiększenie mocy przerobowych portów morskich na wschodzie i zachodzie kraju oraz budowę centrów logistycznych w rejonie moskiewskim i na Dalekim Wschodzie.
Przejścia graniczne Rosja-Chiny:
Zmodernizowano, usprawniono struktury, aby sprawniej można było przewodzić towary do Europy zachodniej.
Magistrala transkoreańska:
Kolej Transsyberyjska może zwiększyć swoje obciążenie przewozami także w wyniku skierowania na nią przewozów z Korei Południowej do Europy Zachodniej, które aktualnie realizowane są drogą morską. Opracowany został bowiem projekt połączenia kolei Korei Północnej i Południowej i utworzenia Transkoreańskiej Magistrali Kolejowej. Przewiduje się, że wielkość przewozów Magistralą Transkoreańską w 2010r. wyniesie 4,9 mln ton, a jej połączenie z Magistralą Transsyberyjską stworzy najkrótszy w świecie korytarz tranzytowy Azja - Europa - Azja, konkurencyjny dla przewozów morskich. Dodatkowym plusem będzie także możliwość przewozu ładunków na odcinku ponad 12 tys. km bez istnienia granic celnych i według jednolitego prawa transportowego. Szacuje się, że po zrealizowaniu tej inwestycji czas dostawy ładunków, w porównaniu z drogą morską, skróci się z 30-40 dób do 13-18 dób. Koszty inwestycji wyniosą około 7 mld dolarów USA.
Kolej transkoreańska:
Zakończono prace dotyczące wyboru optymalnego wariantu rekonstrukcji północnokoreańskiego odcinka magistrali. Długość Transkoreańskiej Magistrali, licząc od granicy północnej Republiki Korei do stacji Khasan na Magistrali Transsyberyjskiej w Rosji, wynosi 930 km.
Przeprowadzono już rekonstrukcję 240- kilometrowego odcinka linii od miejsca, w którym łączy się ona z koleją transsyberyjską - Baranowskij pod Ussuryjskiem do granicznej stacji Khasan. W celu sprawnej organizacji przewozów tranzytowych przewiduje się kierunki:


(…)

…/Transkoreańska:
Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne na odcinku od stacji Khasan (Rosja) do portu Rasŏn (Korea Północna) oraz budowa terminala kontenerowego w tym porcie. Rasŏn (dawniej Rajin-Sŏnbong) to miasto na skrajnym Północnym Wschodzie Korei Północnej, przy granicy z Rosją. Miasto to zostało formalnie wyłączone w 1993 roku od prowincji Hamgyŏng Północny. Nazywało się wówczas "Rajin-Sŏnbong…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz