Wykład - Korytarze transportowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Korytarze transportowe - strona 1 Wykład - Korytarze transportowe - strona 2 Wykład - Korytarze transportowe - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10
Korytarze transportowe - c.d.
Korytarze światowe:
W koncepcji korytarzy uwzględniono fakt istnienia transkontynentalnych magistrali kolejowych:
północno - euroazjatyckiej (Kadyks - Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa - Omsk - Władywostok),
południowo - euroazjatyckiej (Kadyks - Paryż - Berlin - Sofia - Ankara),
afrykańskiej (Rabat-Tunis, Chartum - Dar Es Salam - Maputo - Kapsztad),
południowo - amerykańskiej (San Paulo - Puerto Montt)
północno - amerykańskiej (Port Nelson - N. York oraz Port Nelson - San Francisco -Meksyk),
australijskiej (Perth - Adelajda - Melbourne - Sydney - Brisbane).
Wymienione elementy muszą jednak być uzupełnione pewnymi odcinkami i połączeniami międzynarodowymi, by mógł powstać jednolity światowy system magistrali kolejowych. Mogłyby to być następujące połączenia:
Europy i Afryki nad cieśniną Gibraltar (most),
Europy i Azji Mniejszej nad cieśniną Bosfor (most),
Alaski i Syberii pod cieśniną Beringa (tunel),
Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej nad kanałem Panamskim (most),
Afryki i Azji Mniejszej nad kanałem Sueskim (most).
Po ich realizacji tylko połączenia między kontynentem azjatyckim, a Japonią i Australią byłyby nadal obsługiwane promami kolejowymi o dużej wyporności.
Korytarze światowe:
Japonia/Korea Płd. - Chiny - Azja Środkowa - Europa,
Chiny - Bliski Wschód - Europa,
Azja Południowa - Azja Środkowa (przez Bliski Wschód),
Maghreb - Europa,
Afryka Północna - Afryka Wschodnia,
Ameryka Północna - Europa.
Przebieg korytarzy światowych:
Utrudnienia w przewozach z wykorzystaniem korytarzy:
Realizacja przewozów w korytarzach transportowych może napotkać na pewne trudności. Zwrócili na nie uwagę przedstawiciele Deutsche Bahn AG i Rosyjskich Dróg Kolejowych - spółka akcyjna, podpisując porozumienie o wzajemnej współpracy i podnoszeniu konkurencyjności transportu kolejowego. Istotną barierę w realizacji przewozów kolejowych z wykorzystaniem korytarza nr II stanowią różne rozwiązania prawne, złożoność procedur celnych i granicznych, różna szerokość kolei (1520 mm i 1435 mm). Wymienione bariery mogą być zlikwidowane poprzez interoperacyjność. Interoperacyjność nabrała szczególnego znaczenia wraz z rozwojem terytorialnym Unii Europejskiej, co jednak nie oznacza, że dotyczy ona samej tylko Unii. Państwa członkowskie zdały sobie sprawę z ograniczeń na jakie napotykają środki transportu przekraczające granice poszczególnych państw, pomimo likwidacji granic celnych. Dlatego też Unia Europejska podjęła działania mające na celu osiągnięcie interoperacyjności wspólnotowego systemu transportowego.


(…)

… także poziom jakości świadczonych usług tranzytowych oraz warunki ekonomiczne ich realizacji.
Od kilku lat zauważa się tendencje do omijania od północy, zachodu i południa terytorium Polski, mimo że w Polsce krzyżują się drogi łączące północ z południem i wschód z zachodem naszego kontynentu. Tworzą się nowe europejskie połączenia.
Połączenie Bałtyk-Morze Czarne drogą lądową przez Polskę i alternatywne…
… konieczności zmiany maszynistów na granicach;
bez potrzeby wykonywania przez maszynistów jakichkolwiek czynności specyficznych dla danej infrastruktury. Realizacja przewozów w całym II korytarzu transportowym i na liniach stanowiących jego przedłużenie wymaga nadal przekraczania granic państwowych i celnych, jednakże przyspieszenie i uproszczenie procedur związanych z ich przekraczaniem, zwiększenie prędkości…
… ruch towarowy i pasażerski między Danią, Norwegią i częściowo Szwecją a Niemcami i pozostałymi krajami UE. Drugi z tych korytarzy przebiega przez terytorium NRD.
Rozbudowuje się w nich nowe odcinki autostrad i modernizuje drogi już istniejące. Największe znaczenie ma trasa E 55 od granicy z Czechami przez Drezno, Berlin do Rostocku (466 km) z odgałęzieniami do portów w Hamburgu, Lubece i na Rugii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz