Wykład - Magistrale kolejowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Magistrale kolejowe - strona 1 Wykład - Magistrale kolejowe - strona 2 Wykład - Magistrale kolejowe - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8
Magistrale kolejowe:
Północna - od Moskwy dochodzi aż do Władywostoku
Środkowa - łączy się z III korytarzem, który dochodzi do Kijowa a z stamtąd można dotrzeć do Taszkientu
Południowa - pozwala wyjść z regionów morza czarnego przez Taszkient Xsian aż do Chin
Wytyczone wcześniej korytarze transportowe maja dosyć łatwe połączenia z dalekim wschodem, wykorzystując połączenie promowe i linie kolejowe można z dalekiego wschodu dotrzeć do Europy zachodniej - jest to dobra alternatywa dla transportu morskiego.
Korytarz północ-południe:
Ma duże znaczenia w przewozach północ - środkowy wschód
Wyjście z krajów Skandynawskich - istotne zagrożenie dla przewozów przez Polskę w kierunku północ -południe
Korytarz transportowy północ-południe:
Decyzja o utworzeniu korytarza transportowego Północ - Południe została podjęta na mocy międzyrządowego porozumienia zawartego przez władze Rosji, Indii i Iranu podczas drugiej Euroazjatyckiej Konferencji Transportowej, jaka odbyła się 12 września 2000 r. Następnie do porozumienia przystąpiły także: Białoruś, Kazachstan, Oman, Tadżykistan, Syria, Azerbejdżan i Armenia. Wolę przystąpienia do porozumienia wyraziły także Turcja i Ukraina.
Państwa, które podpisały i ratyfikowały porozumienie dotyczące utworzenia korytarza Północ - Południe zobowiązały się do podjęcia działań, mających na celu:
skrócenie czasu transportu ładunków przez terytoria tych państw;
obniżenie do minimum stawek za przewozy tranzytowe;
uproszczenie i zunifikowanie dokumentacji i procedur (włączając celne), dotyczących przewozów tranzytowych przez ich terytoria.
Utworzenie korytarza transportowego Północ - Południe ma dla Rosji strategiczne znaczenie w rozwoju współpracy z krajami regionu Morza Kaspijskiego, Zatoki Perskiej, Południowej i Południowo - Wschodniej Azji, a także pozwoli na lepsze wykorzystanie własnych ciągów komunikacyjnych w realizacji przewozów tranzytowych. W okresie od stycznia do września 2007r. ponad 90% ładunków w wymianie handlowej pomiędzy Rosją a Iranem przewieziono przez porty, w tym przez port w Astrachaniu - 60,6%, przez port Machaczkała - 25,1%, natomiast przez port Ola - 8,5% ogólnej wielkości przewozów. Jest to ponad dwukrotny (2,3) wzrost wielkości obrotów handlowych w porównaniu z analogicznym okresem roku 2006. W ogólnej strukturze przewozów 94,6% stanowił eksport (głównie matali, produktów naftowych, koksu, ziarna, materiałów budowlanych, nawozów sztucznych i drewna), 0,4% - import (głównie metali kolorowych), natomiast 5% - tranzyt.
Wykorzystanie korytarza Północ - Południe pozwala na dwukrotne skrócenie drogi przewozu ładunków w porównaniu z transportem drogą morską przez Kanał Sueski. Ładunki mogą być przewożone z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu:


(…)

… sztucznych i drewna), 0,4% - import (głównie metali kolorowych), natomiast 5% - tranzyt.
Wykorzystanie korytarza Północ - Południe pozwala na dwukrotne skrócenie drogi przewozu ładunków w porównaniu z transportem drogą morską przez Kanał Sueski. Ładunki mogą być przewożone z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu:
połączeniem transkaspijskim - przez porty Astrachań, Ola, Machaczkała. Transport kolejowy
… do portu Bandar-e-Anzali z odgałęzieniem do przejścia granicznego Astara z Azerbejdżanem, co pozwoli na połączenie z zachodnią częścią korytarza Północ - Południe. Zachodnie odgałęzienie korytarza Północ - Południe będzie stanowiło najkrótsze połączenie kolejowe pomiędzy portami Morza Bałtyckiego i Zatoki Perskiej. Ponadto prowadzone są prace przy budowie linii kolejowej Bafq - Zahedan, łączącej Iran…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz