Wykład - Profil kandydata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Profil kandydata - strona 1 Wykład - Profil kandydata - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie domowe - ćwiczenia 2 „Profil kandydata”
Profil kandydata - czy jest potrzebny? Najpierw analiza stanowiska pracy - opis…   Punktem wyjścia do przeprowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacji i selekcji jest analiza stanowiska pracy, na które aktualnie poszukujemy kandydata.  Celem takiej analizy jest ustalenie specyfiki zawodu, określenie zależności służbowych i miejsca stanowiska w całej strukturze organizacji oraz  poznanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, jakie przypada na dane stanowisko pracy. Prawidłowo dokonany opis pozwala, więc na sprecyzowanie charakteru i zakresu zadań należących do pracownika oraz poznanie wkładu jaki wnosi on w realizację celów przedsiębiorstwa. Sporządzanie opisu stanowiska pracy przynosi korzyści zarówno pracodawcy, menedżerowi, jak i przyszłemu pracownikowi. Dzięki niemu pracownik zna swoje miejsce oraz rolę w organizacji, co w późniejszym czasie ułatwia mu zrozumienie kryteriów oceny efektów swojej pracy i sprzyja rozwijaniu motywacji wewnętrznej. Pracodawcy i menedżerowi, zaś pomaga w efektywnym zarządzaniu dzięki temu, że:
pomaga w zaplanowaniu efektywnych działań rekrutacji i selekcji umożliwia kontrolę realizacji celów organizacji, pozwala na eliminowanie sytuacji konfliktowych, wynikających z posiadania niepełnych danych, stanowi bazę do generowania oceny pracy,
jest doskonałym źródłem informacji podczas ustalania wynagrodzeń,
jest podstawą do określania potrzeb szkoleniowych, pomagających podnieść efektywność działania pracownika, a co za tym idzie stanowi przesłankę do planowania jego ścieżki zawodowej.
 Potem profil kandydata…  Dopiero na podstawie stworzonego opisu wakującego stanowiska pracy ustala się profil kandydata, na który składają się wymagania zawiązane z:
wykształceniem i wiedzą specjalistyczną
doświadczeniem zawodowym
umiejętnościami
cechami osobowości
warunkami fizycznymi innymi kompetencjami ważnymi dla realizacji pracy na danym stanowisku Profil kandydata ma za zadanie w sposób precyzyjny odpowiedzieć na pytanie jakiej osoby poszukujemy oraz jakie cechy i kompetencje powinien posiadać idealny kandydat na dane stanowisko. Pamiętać należy więc, aby wszelkie wymagania znajdujące się w profilu podzielić na te które są rzeczywiście niezbędne do wykonywania danej pracy, te które są pożądane, czyli mile widziane, oraz te które są zupełnie nieistotne. Poziom wymagań musi realnie odpowiadać potrzebom stanowiska, nie może być zatem ani zawyżony, ani zaniżony. Bardzo częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest zawyżanie wymagań określonych w profilu kandydata w stosunku do rzeczywistych potrzeb stanowiska pracy. Niestety taka nieadekwatność najczęściej skutkuje brakiem satysfakcji z pracy i poczuciem niedocenienia przez pracownika, a co za tym idzie demotywacją, a w końcu rezygnacją z pracy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz