Wykład - produkt bezpieczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - produkt bezpieczny - strona 1

Fragment notatki:

PRODUKT BEZPIECZNY - produkt, który w zwykłych lub innych warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu z jego korzystania, jego rodzaju, sposobu uruchomienia, konserwacji i instalacji nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie związane z jego wykorzystaniem, uwzględniając wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego
-jeśli produkt nie spełnia owych wymagań nie jest produktem bezpiecznym
-akt regulujący bezpieczeństwo produktów - ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
-bezpieczeństwo produktu odnosi się do każdej rzeczy ruchomej, przeznaczonej do użytku konsumentów, lub gdy istnieje takie prawdopodobieństwo, że będzie używana, nawet jeśli nie jest dla nich przeznaczona, w tym również w ramach świadczenia usługi (*wyjątek: antyk, rzeczy wymagające naprawy)
-producent produktu: wytwórca, podmiot podający się za wytwórcę, podmiot, który naprawia go lub regeneruje, względnie importer produktu, przedsiębiorca produktu biorący udział w dowolnym etapie udostępniania produktu jeżeli działanie to może wpłynąć na bezpieczeństwo produktu
-OBOWIĄZEK PRODUCENTA: WPORWADZAĆ NA RYNEK TYLKO PRODUKTY BEZPIECZNE
-ocena bezpieczeństwa: cechy, właściwości, wygląd, rodzaj, oddziaływanie na inne produkty, oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania, wskazówki i informacje przekazywane użytkownikowi
-dokonując oceny czy produkt jest bezpieczny - uwzględnia się skutki używania produktu, stopień i prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, stopień narażenia poszczególnych konsumentów itp.
-szczegółowe wymagania wynikające z krajowych norm, które musi spełniać produkt
-Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogłasza dwa razy w roku numery i tytuły Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
-producent wprowadzający produkt na rynek polski jest zobowiązany dostarczyć konsumentom informację w języku polskim umożliwiające im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie użytkowania
-dystrybutor nie może dostarczać produktów, o których wie, że nie spełniają wymogów bezpieczeństwa
-nadzór sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy pomocy Inspekcji Handlowej
-organ nadzoru prowadzi rejestr produktów niebezpiecznych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz