Wykład - Proces organizowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Proces organizowania  - strona 1 Wykład - Proces organizowania  - strona 2

Fragment notatki:

Proces organizowanie- elementy struktury
Projektowanie stanowisk pracy.
Definicja
Określanie zakresu obowiązków pracownika.
Specjalizacja
Zakres, w jakim ogólne zadanie organizacji zostaje podzielone na mniejsze części składowe.
Specjalizacja stanowisk pracy: korzyści i ograniczenia
- duża wprawa i biegłość w wykonywaniu czynności
- skrócenie czasu produkcji - łatwiejsze określenie narzędzi potrzebnych do pracy
- niski koszt przyuczenia do pracy
- monotonia pracy- absencja - słaba jakość
Specjalizacja stanowisk pracy: alternatywne rozwiązania
-rotacja pomiędzy stanowiskami prac -rozszerzenie stanowiska pracy -wzbogacenie stanowiska pracy -podejście od strony cech stanowiska pracy
-zespoły robocze
2. Grupowanie stanowisk pracy.
Definicja
Proces łączenia w grupy stanowisk pracy zgodnie z pewnym logicznym układem.
Rozpowszechnione kryteria grupowania:
-wg wyrobu - grupowanie działalności wg wyrobu lub wg wyrobów lub grup wyrobów
- funkcjonalne - grupowanie stanowisk wymagających tych samych lub podobnych czynności
- wg klientów - grupowanie czynności w celu reagowania i wzajemnego oddziaływania ze specyficznymi klientami lub grupami klientów
-wg lokalizacji - grupowanie stanowisk pracy na podstawie określonych miejsc lub obszarów geograficznych
Ustalenie relacji podporządkowania.
Zasady ustalania relacji podporządkowania
- jedności rozkazodawstwa zasady skalarnej
Jedność rozkazodawstwa
Zakłada, że każda osoba w organizacji powinna być powiązana stosunkiem podporządkowania tylko z jednym stanowiskiem nadrzędnym (szefem).
Zasada skalarna
Zakłada, że od najniższego do najwyższego stanowiska w organizacji powinna przebiegać wyraźna i nieprzerwana linia władzy.
4. Układ władzy w organizacji.
Delegowanie władzy
Proces, w wyniku którego menedżer powierza innym część swych obowiązków i uprawnień.
Przyczyny delegowania
1. Dążenie do zwiększenia wykonywanej pracy
2. Odciążenie kierownika
3. Pomaga w podnoszeniu kwalifikacji przez podwładnych
Centralizacja
Proces systematycznego utrzymywania władzy i autorytetu w rękach menedżerów wyższego szczebla
Decentralizacja
Proces systematycznego delegowania władzy i autorytetu w ramach organizacji ku menedżerom średniego i niższego szczebla
5. Mechanizmy koordynacji.
Definicja
Proces integrowania działań różnych wydziałów organizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz