WYKŁAD- Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego, Podstawowe instytucje, Nazwy prawa konstytucyjnego

Nasza ocena:

4
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD- Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego, Podstawowe instytucje, Nazwy prawa konstytucyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Michała Domagały z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 3 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego
Prawo konstytucyjne, katalog podstawowych instytucji, instytucje o charakterze niepodstawowym, nazwy prawa konstytucyjnego: prawo państowe, ustrojowe, polityczne
konstytucyjne.

Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego
Prawo konstytucyjne jest jedną z gałęzi prawa obowiązującego w jednym państwie i odzielenie tego prawa od innych dokonywane jest za pomoca przedmiotu regulowanych spraw.Jak mówimy o innych gałęzaich prawa np.karne cywile to ta gałąź dotyczy czego one mówią.
Prawo konstytucyjne to zespół, ogół przepisów prawanych które regulują podstawowe instytucje ustroje społecznego, politycznego, gospodarczego danego państwa.Kontytucyjne zajumje się podstawowymi instytucjami ustroju państwa.
Katalog podstawowych instytucji(co zaliczamy do przedmiotu prawa konstytucyjnego).
Jak należy rozumieć pojęcie podstawowych instytucji ustrojowych. Istnieją inne niepodstawowe isntytucje ustrojowe.
Podstawowe instytucje ustrojowe intytucje które przesądzają o formie ustroju państwa.Jakakolwiek zmiana powodowaaby zmiany ustroju państwa. Niepodstawowe nie powodują zmiany.
Podstawowe instytucje:
1.PARLAMENT-kiedy w państwie jest parlament jest to tzw demokracja przedstawicielska. Państwo może funkcjonować bez parlamentu. W starożytności nie istniały takie organy. Dziś rolą parlamentu jest pełnienie władzy ustawodawczej. Kiedy nie było parlamentu tą funkcję pełnił kto inny, np.władca, cesarz. Były to monarchie, monarchie absolutne lub demokratyczne.
2.Prezydent-ta sama instytucja prezydenta nie oznacza że mamy taki sam ustrój np.w Polsce i Stanach Zjednoczonych. W Stanach mamy ustrój prezydencki. W Polsce jest to całkowicie odmienny system ustrojowy,jest to system parlamentarno-gabinetowy.Prezydent odgrywa trzeciolpanową rolę,po parlamencie i gabinecie. A w Stanach nie istnieje rząd, premier. Te funkcje sprawuje prezydent.
Urzędy ministrów-jeśli urząd jakiegoś ministra ulegnie likwidacji, czy ilość ministrów ulegnie zmianie?Nie ulegnie zmianie system państowy tak więc nie są to podstawowe instytucje ustrojowe.
Podstaowe instytucje gopodarczej
Najważniejsza sprawa z zakresu gospodarczego to forma własności. Kiedy dokonano nacjonalizacji podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.Tam gdzie mamy doczynienia z dominującą formą własności prywatnej jest to państwo typu kapitalistycznego.
Instytucje o charakterze niepodstawowym
Umowa kupna-sprzedaży- każdy się spotyka z tym na codzień kiedy kupujemy gazetę w kiosku itd. To jest forma ustna.A samochód to już w formie pisemnej umowa musi być itd.Działka musi być akt notarialny. Ustrój pozostałby taki sam gdyby się coś zmieniło.
Konstytucja stanowi że podstawową formą jest własność prywatna.
Jaki jest katalog podstaowowych instytucji?
1.Określenie podmiotu władzy najwyższej, określenie suwerena, do kogo należy władza w państwie. W państwie demokratycznym tym suwerenem jest naród. Art.4 władza zwierzchnia należy do narodu.
2.Określenie podstawowych zasad ustroju politycznego i metod sprawowania władzy przez suwerena.Jeżeli władza należy do narodu to w jaki sposób naród sprawuje tę władzę?Naród sorawuje władzę poprzez przedstawicieli(demokracja pośrednia) lub w sposób bezpośredni.Podstawową metodą sprawowania bezpośrednio

(…)

… europejskiego ani narodowego ani polskiego-chodzi o prawo kościelne,czyli akty normatywne tworzone przez poszczególne kościoły.
Prawo polityczne- może być rozumiane w szeroki sposób, szerokim i wąskim znaczeniu. Prawo polityczne możemy rozumieć tylko w wąski sposób, wtedy są to przepisy które regulują podstawowe instytucje ustroju politycznego.

… do narodu to w jaki sposób naród sprawuje tę władzę?Naród sorawuje władzę poprzez przedstawicieli(demokracja pośrednia) lub w sposób bezpośredni.Podstawową metodą sprawowania bezpośrednio władzy jest referendum. Partie polityczne należą do postawowych instytycji ustrojowych. Zasada pluralizmu politycznego, nie ma określonej ilości.Obywatele tworzą partie polityczne.Teraz jest tylko wymóg zebrania…
… z różnic.
Prawo konstytucyjne w wąskim znaczeniu to przepisy prawne zawarte w konstytucji. Stawiamy w tym przypadku znak równości pomiędzy pojęciem przedmiotu prawo konstytucyjne a konstytucją.Gdzie znajduje się uszczegółowienie instytucji ustrojowych?Np.zagadnienie prawa wyborczego. Art,96 i 97 gdzie zostały okreslone zasady wybierania posłów i senatorów.Wybory do sejmu są równe itd... Czy na podstawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz