Wykład - Podstawy rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawy rachunkowości - strona 1 Wykład - Podstawy rachunkowości - strona 2 Wykład - Podstawy rachunkowości - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości
Prof. UE dr hab. Anna Kostur
Wykład 9
Do kont pozabilansowych należą konta : kosztów , przychodów i wyników nadzwyczajnych
Można łączyć konta kosztów , konta kosztów z przychodami lub konta przychodów .
Dt Sprzedaż wyrobów Ct
Koszt własny sprzedaży + - 1. Poniesione koszty 1. Zmniejszenie kosztów
Przeniesienie ( zwiększenie ) na WF 2. Zmniejszenie 2. Osiągnięte przychody
kosztów
Sprzedaż - + 3. Przeniesienie zysku 3. Przeniesienie straty przeniesienie ze sprzedaży na WF na wynik finansowy
na WF Różnica między Dt i Ct to wynik na sprzedaży :
zysk lub starta WF = wynik finansowy
Można tez połączyć konta strat nadzwyczajnych z kontami zysków nadzwyczajnych - Zyski i straty nadzwyczajne .
UWARUNKOWANIA FORMALNE EWIDENCJI OPERACJI GOSPODARCZYCH
I Formalne wymogi stawiane zapisom księgowym ( egzamin )
Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w siedzibie Zarządu jednostki i to w sposób ustalony w zakładowym planie kont .
Każdy zapis na koncie powinien być udokumentowany i powinien zawierać następujące dane : - datę dokonania operacji gospodarczej
datę wystawienia dowodu
rodzaj i numer dowodu
treść operacji
kwota ( rozmiary , wielkości ) operacji
Zapisy księgowe powinny być dokonywane w sposób staranny , trwały , czytelny .
Niedopuszczalne jest pozostawienie w księgach rachunkowych wolnych wierszy jak również zamazywanie , wycieranie, wyskrobywanie dokonanych zapisów .
Popełnione błędy w zapisach księgowych mogą być poprawione jedynie w dopuszczalny sposób .
Zapisy powinny być dokonywane bieżąco , w porządku chronologicznym tj. w kolejności dat występowania operacji gospodarczych .
II Błędy w zapisach księgowych oraz sposoby ich poprawiania :
Podział błędów :
Błędy naruszające równowagę bilansową Ich istnienie możemy stwierdzić za pomocą zestawienia obrotów i sald , wówczas bowiem wystąpi nierównowaga ogólnych sum strony Dt i Ct .
Wchodzące w skład tej grupy błędy wynikają z niezachowania w pracach ewidencyjnych zasady bilansowego ujmowania zjawisk i mogą polegać bądź na jednostronnym księgowanie operacji gospodarczych lub dwustronnym lecz nierównoważnym .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz