Wykład - Podstawy marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawy marketingu - strona 1 Wykład - Podstawy marketingu - strona 2 Wykład - Podstawy marketingu - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy marketingu prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński
Wykład 1
Literatura
Jerzy Altkorn „Podstawy marketingu”
Teodor Kramer „Podstawy marketingu”
Rutkowski, Wrzosek, Garbarski „Marketing”
Philip Kotler „Marketing”.
Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku.
Wiedza ta ma służyć ogółowi.
PODSTAWOWE POJĘCIA
Potrzeby - stan odczuwania braku zaspokojenia.
Pragnienie - jest wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb pierwotnych.
Popyt - pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich kupienia.
Produkt - to co można zaoferować na rynku w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Znaczenie produktów fizycznych leży nie tyle w ich posiadaniu, co w możliwości korzystania z usług jakie ze sobą niosą.
Zbiór produktów alternatywnych - określona potrzeba może być zaspokojona przez wiele produktów wśród których konsument dokonuje wyboru.
Wartość dla klienta - dokonana przez klienta ocena w jakim stopniu produkt jest w stanie zaspokoić jego potrzeby lub pragnienia (ocena subiektywna, zależna np. od gustu).
Cena - konsument bierze pod uwagę wartość produktu i jego cenę i wybiera ten produkt, który posiada (według konsumenta - ocena subiektywna) największą wartość w stosunku do ceny.
Wymiana - jest jednym z 4 sposobów zdobywania produktów
Produkcja na własne potrzeby - brak interakcji z innymi osobami
Przymus - jedna strona nie oferuje drugiej żadnych korzyści poza ewentualnym niekrzywdzeniem
Żebranie - druga strona nie oferuje nic poza wdzięcznością
Wymiana - gdy oferowane są pieniądze lub inny towar.
Wymiana jest aktem otrzymania pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie czegoś w zamian.
Aby wymiana mogła zaistnieć musi być spełnionych 5 warunków:
muszą być przynajmniej dwie strony każda ze stron posiada coś, co posiada wartość dla drugiej strony
każda ze stron potrafi się porozumieć i jest w stanie dostarczyć produkt (związek z negocjacjami)
każda ze stron ma możliwość przyjęcia lub odrzucenia oferty (negocjacje)
każda ze stron wierzy, że jest rzeczą właściwą i wskazaną utrzymywanie kontaktów z drugą stroną.
Gdy warunki są spełnione to mówimy o procesie tworzenia wartości.
Rynki - rynek składa się ze wszystkich potencjalnych klientów mających określoną potrzebę lub pragnienie, którzy w celu ich zaspokojenia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany.


(…)

… aktywizacji sprzedaży, pojawiają się pierwsze systemy masowej dystrybucji wyrobów (1920 r - pierwsze hurtownie typu „Cash and carry”, 1937 - Masters - pierwszy sklep dyskontowy)
Istota orientacji sprzedażowej: jak sprzedać to, co firma potrafi masowo i tanio wyprodukować.
orientacja marketingowa - jest związana z wejściem krajów wysokorozwiniętych w fazę rozwojową zwaną przez J.K.Galbraitha „społeczeństwem…
… i uzyskują przewagę konkurencyjną i sukcesy na rynkach krajowych i międzynarodowych w warunkach rywalizacji gospodarczej.
Fazy ewolucji przedsiębiorstw
orientacja produkcyjna - XIX wiek, odkrycia, wynalazki technologiczne, rozwój środków, produkcja masowa - obniżenie kosztów i cen, słabe zróżnicowanie asortymentu - zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dominująca sytuacja to rynek sprzedawcy.
1a. „orientacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz