Wykład - Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego.
1. Społeczność międzynarodowa:
ogół suwerennych państw. Utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe
ogół niesuwerennych podmiotów, czyli wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych wyposażonych w zdolność do działania na płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki są regulowane przez prawo międzynarodowe.
Geneza społeczności międzynarodowej:
w Europie państwa należały do wspólnego kręgu kulturowego (rodzina „narodów państw chrześcijańskich”), sprzyjało to rozwojowi stosunków międzynarodowych.
Pokój westfalski z 1648r.- oznaczał kres panowania cesarza i rozpoczął w Europie okres stosunków opartych na stopie równości.
Konferencje dyplomatyczne w Osnabruck i Munster - powstanie „rodziny narodów”
Wiek XIX - powstanie pierwszych organizacji międzynarodowych (unii administracyjnych) w wyniku szybkiego postępu na płaszczyźnie nauki, wymiany międzypaństwowej itp. (ujednolicenie miar i wag, zagadnienia komunikacji i łączności międzynarodowej itp.)
Wykształcenie się poczucia wzajemnych więzów, czemu towarzyszył rozwój prawa międzynarodowego określającego zasady i formy stosunków międzynarodowych.
Poszerzanie się społeczności międzynarodowej: Ameryka Łacińska, kraje bałkańskie, Turcja, Japonia, Persja, Synaj, Chiny.
Skład społeczności:
ogół państw, które weszły do społeczności nie tyle w wyniku czy poprzez uznanie międzynarodowe, lecz głównie w konsekwencji swego powstawania i nabycia zdolności w płaszczyźnie zewnętrznej. Cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej
mała liczba zasada równości mały stopień brak obowiązkowego
członków zorganizowania sądownictwa
wewnętrznego
Zasada równości:
Oparcie wzajemnych stosunków między państwami na zasadzie równości:
1. równość wobec prawa:
jeden głos na konferencjach lub w organizacjach,
procedura protokolarna ustalana jest na podstawie kryteriów formalnych ( czas, kolejność alfabetyczna ).
prawa wszystkich państw są tak samo respektowane, bez względu na to, czy chodzi o państwo wielkie, czy małe, i czy jest ono w stanie wymusić ich przestrzeganie.
w stosunkach zewnętrznych organy państwowe korzystają z takich samych immunitetów

(…)

… i bezpieczeństwa )
elementy faktyczne ( prawo morza ustalane przez tych którzy posiadają dostęp do niego i dysponowały największymi flotami ).
Mały stopień zorganizowania.
brak władzy ustawodawczej, wykonawczej i obowiązkowego sądownictwa,
OZN spełnia tylko funkcje koordynujące, państwa nie są jej podporządkowane,
Mimo braku aparatu represyjnego prawo międzynarodowe jest uważane przez wszystkich członków za wiążące społeczność międzynarodową. Społeczność międzynarodowa a wspólnota
WSPÓLNOTY - grupy państw połączone ze sobą ściślejszymi więzami politycznymi, gospodarczymi, militarnymi.
WSPÓLNOTA REGIONALNA WSPÓLNOTA FUNKCJONALNA ~ państwa, które łączy sąsiedztwo, ~ państwa należące do org. międzynarod.
historia, język, nawet religia mającej na celu koordynowanie ~ np. OPA, UA, Liga Państw Arabskich
… na to, czy chodzi o państwo wielkie, czy małe, i czy jest ono w stanie wymusić ich przestrzeganie.
w stosunkach zewnętrznych organy państwowe korzystają z takich samych immunitetów i przywilejów.
akty państwa (zasada par in parem non habet imperium) nie mogą byś osądzanie przez trybunały wewnętrzne drugiego państwa.
nakaz okazywania sobie wzajemnego szacunku ( kurtuazja międzynarodowa ), także w normatywnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz