Wykład - Podejście do rozwiązywania problemów przestrzennych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podejście do rozwiązywania problemów przestrzennych - strona 1 Wykład - Podejście do rozwiązywania problemów przestrzennych - strona 2

Fragment notatki:

Wykład II
5 marca 2013
1. Podejście do rozwiązywania problemów przestrzennych
a) Od programu do lokalizacji - dany jest program/koncepcja zabudowania czegoś, np.. Dużego
centrum handlowego, centrum nauki, itp.. Poszukiwana jest przestrzeń, która spełnia
parametry i wymagania programu (wiemy co chcemy zrobić, pytanie jest gdzie?)
b) Od lokalizacji do programu - dan jest teren wymagający nowego zagospodarowania. Trzeba
znaleźć program dla tego ternu.
Komentarz:
Sytuacja A jest prostsza, ponieważ mamy inwestora, pieniądze i wiemy co chcemy zrobić, ale nie
wiemy gdzie - musimy pytać, np.. Architekta miejskiego. W sytuacji B musimy przyciągnąć inwestora,
występują tereny, np.. poprzemysłowe, które negatywnie oddziałują na całe miasto - korzystne jest
zagospodarowanie go na inne działalności, wzrośnie wartość okolicznych nieruchomości
2. Sytuacje decyzyjne w planowaniu przestrzennym
a) Wybór niekonkurencyjny - nie ma konfliktu o przestrzeń, dla każdego użytkownika można
znaleźć odpowiednią przestrzeń - sytuacja wyidealizowana
b) Wybór konkurencyjny w warunkach współmiernych ocen - konflikty o przestrzeń
rozwiązywane metodami analitycznymi i eksperckimi
c) Wybór konkurencyjny w warunkach niewspółmiernych ocen - poszukiwanie kompromisów
albo "wojny o pastwiska"
3. Planowanie w różnych sytuacjach decyzyjnych
Cele zgodne
Algorytmy decyzyjne znane
Cele niezgodne
• Optymalizacja
• Standaryzacja
• Rutynizacja
• Mediacje
• Negocjacje
• Partycypacja społeczna
Algorytmy decyzyjne nieznane • Naśladowanie
Eksploracja
• Innowacja
• Chaos
• Charyzmatyczny przywódca
A - sytuacja najprostsza
B- można uruchamiać mediacje itp.
D - nie ma miejsca na planowanie, może nastąpić chaos
Temat: Zarys historii planowania przestrzennego
- Planowanie przestrzenne jest nierozerwalnie związane z historią miast
1. Planowanie przestrzenne a fenomen miasta/miejskości
a. Miasta szybko się rozwijające - regulacje zabudowy, potrzeba uporządkowania
b. Miasta nowe - planowanie od podstaw struktury urbanizacyjnej i bazy ekonomicznej
c. Przebudowa miast zmieniających swoje funkcje i pozycje w hierarchii sieci osadniczej
(Hausseman, Paryż)
d. Miasta powstające i rozwijające się w sytuacjach szczególnych, np.. Obozy legii Rzymskiej armia miała swój zestandaryzowany model
2. Planowanie miejskie w starożytności
-
Miasta stolice ważnych państw imperiów,
Miasta ośrodki handlu i transportu wodnego, ważne porty
Miasta ośrodki kultu religijnego, centra wielkich religii
Miasta zakładane na bazie obozów legionów rzymskich
Planowanie przestrzenne Page 1
3. Planowanie przestrzenne miast od średniowiecza do XVIIIw.
- Miasta oparte o bogate mieszczaństwo VS miasta władców i arystokracji - rozwój
koncentryczny miasta; różne dominanty przestrzenne miasta
Komentarz: istniały miasta bez cytadeli, np.. Bruksela, rządzili tam bogaci mieszkczanie
- Nowe formy zabudowy miast, w tym miast stołecznych i innych siedzib władców - kompozycje
pałacowo-parkowe, np. Wiedeń
- Początki miast przemysłowych

(…)

… przemysłowych
- Nowa struktura miast przemysłowych
- Zanik miasta tradycyjnego, rozkład starych struktur
- Pojawienie się nowego prawa regulującego zagospodarowanie przestrzenne
5. Koncepcje miast idealnych
- Miasta idealne zrodziły się jako forma potrzeby radykalnej zmiany "chorych" struktur
miejskich, przestrzennych, społecznych, ekonomicznych
- Idea miasta - ogrodu (E. Howard), miasto uporządkowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz