Wykład - Pochodzenie państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pochodzenie państwa - strona 1 Wykład - Pochodzenie państwa - strona 2 Wykład - Pochodzenie państwa - strona 3

Fragment notatki:

Pochodzenie państwa
Myśl polityczna na przestrzeni wieków
1. Termin państwo Próbując określić, czym charakteryzowała się myśl polityczna na przestrzeni wieków, trzeba na początku spróbować określić czym tak naprawdę jest „państwo”. Termin ten nigdy nie był i nadal nie jest rozumiany jednoznacznie. Starożytni Grecy swoje państwa-miasta nazywali polis, Rzymianie stosowali wymiennie określenia civitas lub res publica. W wieku XVI zaczęto używać uniwersalnego pojęcia opisującego każde państwo, było to pochodzące od łacińskiego słowa status, włoskie la stato. Termin ten upowszechnił się w kolejnych dwóch wiekach we Francji, Niemczech i Anglii. 2. Definicja pojęcia państwa
Istnieje wiele definicji państwa, z ważniejszych wymienić można:
Koncepcję Arystotelesa
Trójelementową definicję państwa G. Jellinka
Ujęcie państwa przez katolicką naukę społeczną
Marksistowską wizję państwa
Arystoteles określał państwo jako pewną wspólnotę różnych grup ludzi niezbędnych dla jego istnienia (Arystoteles, Polityka, Wrocław 1953, s. 16) Państwo w tym ujęciu jest wspólnotą równych, tzn. pełniących służbę wojskową oraz społeczną. Dla poprawnego funkcjonowania, istnienia państwa niezbędni są ludzie nie będący jego obywatelami, czyli np. chłopi, robotnicy i rzemieślnicy. Ta grupa ludzi pozbawiona podmiotowości politycznej jest konieczna, by zrealizować cele postawione sobie przez państwo, czyli zapewnienie swoim obywatelom możliwie doskonałego życia. Georg Jellinek (1851-1911) twórca trójelementowej definicji państwa, wymienia jako elementy składowe :
Ludność
Terytorium
Władzę Najwyższa
Państwo jest korporacją osiadłego ludu, wyposażoną w bezpośrednią, samorodną władzę zwierzchnią (...) (G. Jellinek, Ogoólna nauka o państwie, Warszawa 1950, s. 50)
Definicja ta ma duże znaczenie w prawie międzynarodowym publicznym, ponieważ pozwala na odróżnienie państwa od innych organizacji występujących w stosunkach międzynarodowych. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych państwami są suwerenne jednostki geopolityczne. W Międzyamerykańskiej Konwencji o Prawach i Obowiązkach Państw z 26 grudnia 1933 r. państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno posiadać następujące atrybuty : Stałą ludność
Określone terytorium
Rząd
Zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami
Katolicka nauka społeczna, z jej głównym przedstawicielem św. Tomaszem z Akwinu (1225-1274) widzi państwo jako społeczność doskonałą (societas perfecta), samowystarczalną, niezależną i samorządną. „Celem państwa jest

(…)

… tylko poprzez zawiązanie zalążków władzy państwowej.
Powstanie państwa w drodze rozpadu wspólnot ludzkich
Teorie tą reprezentuje jeden z niemieckich twórców teorii marksistowskich, Fryderyk Engels (1820-1895). W pracy Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa twierdzi iż powstanie państwa nastąpiło z małych i nieskomplikowanych wspólnot ludzkich na antagonistyczne grupy społeczne. W tzw. „wspólnocie…
… sprzeciwienia się władzy. Powstanie państwa w drodze podboju
Koncepcję tą, oprócz wspomnianych wcześniej Trazymacha i Kalliklesa reprezentuje Ludwik Gumplowicz (1838-1909), uczony polskiego pochodzenia wykładający na uczelniach w Austrii. W pracy z roku 1909, Filozofia społeczna przedstawia swoje poglądy na temat rozwoju plemiennego i powstania państwa. Stwierdza on występowanie w społeczeństwie pierwotnym…
… społeczeństwa. W przeszłości występowały różne formy zorganizowania i egzystowania ludności, nie wyklucza się zatem również wystąpienia organizacji ludności bardziej doskonałej niż państwo.
Bibliografia:
Eugeniusz Zieliński, „Nauka o państwie i polityce”
Konstanty Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski „Społeczeństwo i Polityka, zarys wykładu”
Jan Baszkiewicz „Myśl Polityczna wieków Średnich”
Witryna www.omp.org.pl…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz