Geneza i istota państwa-opracowanie - Platon

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i istota państwa-opracowanie - Platon - strona 1 Geneza i istota państwa-opracowanie - Platon - strona 2 Geneza i istota państwa-opracowanie - Platon - strona 3

Fragment notatki:

II i III - GENEZA I ISTOTA PAŃSTWA Państwo - to trwała wspólnota ludzi zamieszkujących okreslone terytorium oraz poddana władzy zwierzchniej.
Grecja - polis(miasto)
Rzym - civitas(gmina pełnoprawnych obywateli), res publica(wspólnota członków gminy),imperium, lud(populus, gens)
Średniowiecze - regrum, civitas, terra, stato
XVI w. - status Polska XVII i XIX w. - republika, rzeczpospolita, królestwo, korona, policja, stan
Wg Georgia Jellinka państwo obejmuje 3 elementy: ludność, terytorium i władzę, a więc państwo to wspólnota polityczna ludzi na danym terytorium wyposażona w władzę. Pod pojęciem państwa należy rozumieć: mieszkańców, terytorium i władzę. Platon
(twórca idealizmu obiektywnego)
Idea dwóch światów:
- idei à idealny; absolutny; jego prawa są niezmienne, trwałe i oparte na zasadzie hierarchii i tylko mędrzec może doprowadzić do je go idealnej struktury
-odbijający te idee à niedoskonały;
Państwo tworzy człowiek;
Nie rozum tworzy państwo lecz kolejne cechy: odwaga(timokracja); chciwość (oligarchia), anarchia(demokracja), strach i zbrodnia(tyrania)Timokracja à rządy odważnych, mało stabilne, do władzy dochodzą bogaci;
Oligarchia à rządy bogatych i chciwych, popadanie w konflikty z ludem;
Demokracja à chwiejny ustrój z wielkimi ideami, brak dyscypliny, anarchia, demoralizacja, brak szacunku do władzy, demagog łatwo może przejąć władzę;
Tyrania à egoizm, rządy jednostki;
Idealne polis jest zhierarchizowane, zbudowane na wzór ludzkiej duszy, różne jej części różnią się, jedni ludzie są stworzeni do pracy, inni do kierownictwa, inni do obrony à 3 grupy społeczne, tylko współżycie tych trzech grup daje efekt idealnego polisà koncepcja antyindywidualistyczna;
Nic nie mówi o niewolnikach, kupcach i rzemieślnikach poza tym,ze są stworzeni do pracy;
Wojownicy i mędrcy to ostoja państwa;
Przetrwanie możliwe dzięki systemowi donosicielstwa, zakazowi opuszczania państwa, surowa reglamentacja życia, wychowanie i kult .
Arystoteles :
powstanie państwa wdrodze naturalnego rozwoju;
dzieło "Polityka";
państwo wspólnotą dobra ogółu;
każda wspólnota dazy do jakiegoś dobra, państwo jako wspólnota najprzedniejsza dąży do do dobra ogółu;
najwyższym dobrem w państwie jest sprawiedliwość;
celem państwa jest zorganizowanie ludziom dobrego życia tj.poczucia bezpieczeństwa, dostatecznych warunów materialnych, warunków rozowju duchowego;
Arystoteles repezentuje powstanie państwa w sposób naturalny - odpowiadający wymogom i potrzebom człowieka;


(…)

…;
Fryderyk Engels :
powstanie państwa wdrodze rozpadu wspólnot ludzkich;
powstanie państwa dokonało się w szeregu przeobrażeń- państwo niewolnicze na drodze ewolucyjnej stało się państwem feudalnym, to przeobraziło się w kapitalistyczne. Kolejnym etapem ma być państwo komunistyczne bez granic, ze wspólną własnością. Owa koncepcja zakłada, że państwo jest organizacją przymusową, służącą władzy…
… powstania państwa;
model ustroju plemiennego i państwowego;
insytucjonalizacja pierwotnej organizacji społeczeństwa ludzkiego;
plemienny-
podstawowa jednostka polit.-małe plemię;
kategoria wojowników pospolitego ruszenia;
sądy plemienne i sąsiedzkie - organizacja sądowa;
państwowy-
ludnosć rolnicza - klasa chłopska, uzalezniona od księcia, kościoła itd.;
wasalska służba ogółu rycerstwa;
książę uzalezniony…
… - monarchia(rządy mądrego włądcy), tyrania(rządy włądcy zdegenerowanego), arystokracja(rządy mądrych), oligarchia(rządy bogatych), politea(rządy klasy średniej), demokracja(rządy biedy);
wspólnoty państwowe powstające wedle rozwoj uspołecznego;
Ludwik Gumplowicz :
powstanie państwa wdrodze podboju;
dzieło "Filozofia społeczn" 1909r.;
koncepcja podboju i przemocy;
państwo jest konsekwencją podboju plemion…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz