Państwo - geneza, istota, definiowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo - geneza, istota, definiowanie - strona 1 Państwo - geneza, istota, definiowanie - strona 2

Fragment notatki:


II Państwo - geneza, istota, definiowanie 1. Arystoteles państwo to wynik naturalnego rozwoju etapy rozwoju rodzina (gospodarstwo domowe) = gmina = państwo państwo to wspólnota doskonała, która jest kresem ewolucji form organizacji życia społecznego „ człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie" podział na wolnych i niewolnych 3 rodzaje związków międzyludzkich 1) pan - niewolnik 2) ojciec - dzieci 3) mąż - żona wspólnota państwowa jest rezultatem naturalnego zachowania się jednostek 3 podstawowe czynniki władcze: obradujący, sądzący i rządzący polis jako organizacja suwerenna i wszechogarniająca człowieka, wyznaczona przez porządek naturalny, istniejący dla zapewnienia ludziom dobrego życia i bezpieczeństwa ustrój dobry w jednych warunkach może okazać się zły w innych dobre formy: monarchia, arystokracja i politea złe formy: tyrania, oligarchia i demokracja 2. Gumplowicz występowały w społeczeństwie pierwotnym grupy ludzkie w postaci hord i plemion stosunki między tymi grupami cechuje nienawiść i wrogość - jedne hordy podbijają drugie, czynią z nich niewolników, każą na siebie pracować państwo służy lepszemu zachowaniu gatunku podbój słabszego przez silniejszego każde państwo powstało poprzez akt siły podział na rządzących i rządzonych opiera się na odmienności pochodzenia i ras państwo ma służyć „stworzeniu wyższych warunków istnienia, pierwotnie tylko dla względnie malej grupy społecznej" rozwój ma na celu zdobywanie coraz większego dobrobytu siedem zasadniczych cech państwa 1) najdoskonalsza forma organizacji społeczeństwa 2) władcze mniejszość panuje nad większością poddanych 3) między poddanymi a panującymi zachodzi różnica ras 4) stosunki panowania określa prawo państwowe 5) państwo powstaje na drodze walki i podboju 6} jest geograficzną siedzibą ludności (obywateli) 7) dwa państwa łączy przyjaźń tylko ze względu na wrogość wobec państw trzeciego (pokój to okres między wojnami i służy przygotowaniu do wojny) w państwie rozwijają się naród, klasy i stany 3 klasy = 1) zwycięzcy 2) stan średni 3) zwyciężeni 3. Hobbes umowa społeczna stanowi wyjście podyktowane rozsądkiem ludzie zawierają umowę na zasadzie „każdy z każdym" i przekazuje władzę suwerenowi władza suwerena jest niepodzielna i niepozbywalna wyjście ze stanu anarchii i osiągnięcie poziomu życia uporządkowanego i bezpiecznego

(…)

… z doskonaleniem narzędzi i metod pracy sprawiał stopniowy podział społeczeństwa ze względu na rodzaj pracy i nierównomierność w podziale bogactwa społecznego wprowadzenie gospodarki indywidualnej => własność prywatna stopniowe przywłaszczenie środków produkcji przez jednych podział społeczeństwa na eksploratorów i eksploatowanych w miejsce wspólnot rodowych powstaje państwo
- organizacja rodowa przekształca się w organizację terytorialną
przeobrażenia polegały na wyodrębnieniu organów państwowych od reszty społeczeństwa, ukształtowania się odrębnego aparatu przymusu oraz ludzi zawodowo zajmujących się rządzeniem
3 formy powstania państwa: 1) droga ateńska (przeciwieństwo klas) 2) droga rzymska (narost antagonizmów klasowych) 3) droga germańska (rodowo - plemienna)
6. Arystoteles o istocie państwa
- „każde państwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz