Wykład - parlament europejski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - parlament europejski - strona 1 Wykład - parlament europejski - strona 2 Wykład - parlament europejski - strona 3

Fragment notatki:

PARLAMENT EUROPEJSKI
- instytucja wspólnotowa mająca bezpośrednią legitymację demokratyczną- bo wybierany przez ogół obywateli Unii
Geneza:
Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
Traktaty Rzymskie - instytucja wspólna dla trzech wspólnot
EWG - Zgromadzenie Parlamentarne
'60 - Parlament Europejski (samowolnie)
1987 - zalegalizowana nazwa przez JAE
od 1970 - stopniowe rozszerzanie uprawnień - przede wszystkim w ramach procedury uchwalania budżetu WE
1979 - pierwsze wybory bezpośrednie do PE - frekwencja 62,4%- 410 posłów
- coraz ważniejsza opinia Parlamentu
1987 - JAE rozszerzył kompetencje PE przez nadanie mu uprawnień legislacyjnych w ramach nowej procedury wydawania przez Radę decyzji, nazwanej procedurą współpracy
Amsterdam i Nicea rozszerzyły jeszcze kompetencje prawodawcze i wzmocniły rolę przy powoływaniu KE, także funkcja kontrolna
Pozycja prawnoustrojowa
PE jest jednoizbowym organem kolegialnym, kadencyjnym, o charakterze przedstawicielskim, konstytuuje się w wyniku wyborów powszechnych i bezpośrednich. Członkowie wykonują mandat wolny, a każdy może ubiegać się o kolejną kadencję (5lat)
Wybory - powszechne i bezpośrednie
Szczegółowe reguły głosowania określają państwa członkowskie (nie ma jednolitych)
- Rada UE decyduje o przedziale czasowym - 4 dni od czwartku do niedzieli
- w państwach członkowskich wybory - równe i proporcjonalne, ale różne reguły przy liczeniu głosów - D'Hondta, Sante Lague'a czy głosowanie preferencyjne
Prawa wyborcze mają wszyscy, wybierać mogą gdzie chcą, ale tylko w jednym miejscu
Czynne:18
Bierne:18-25 (różnie)
Próg wyborczy: np. Austria, Szwecja 4%, Polska, Niemcy, Francja 5%(max), u innych nie
Status prawny posłów do PE:
- mandat wolny, do pierwszego posiedzenia następnego PE,śmierci, rezygnacji
nie można łączyć z funkcjami: (incompabilitas)
- członka KE
- sędziego i rzecznika TS
- członka TO
- członka KE-S i KR
- członka komisji doradczych Wspólnot Europejskich i organów decyzyjnych EBI
- funkcjonariusza WE
- członka rządu państwa członkowskiego
- posła w parlamencie narodowym (od 2004)
Przywileje:
- nie podlega ograniczeniom w zakresie swobody poruszania się na terytorium WE
- w państwie w którym przebywa traktowany jest jak wysocy funkcjonariusze państwowi w czasie oficjalnej misji i podróży w zakresie kontroli celnej i pozycji prawnej


(…)


-organy funkcjonalne - komisje: stałe - powoływane przez PE na 2,5 roku na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących, aby zmienić - co najmniej 32 posłów
Pracami kieryje Prezydium (Przewodniczący +2-3 zastępców)
ad hoc, - do zbadania konkretnej sprawy bądź wykraczającej poza kompetencje stałych, bądź o dużej randze politycznej - najdłużej na 12 miesięcy
czasowe komisje śledcze - do zbadania…
… (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów (278)
2) Grupa Socjalistyczna w PE (216)
… Niezrzeszeni - 13
KOMPETENCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
Pozycja PE nie odpowiada pozycji legislatywy w państwie narodowym, bo jest on tylko jedną z instytucji odpowiedzialnych za proces prawodawczy (o wiele ważniejsza jest np. RUE)
a) funkcja prawodawcza - na wszystkich etapach postępowania prawodawczego
1…
… Rady) (ale odmowa ma tylko skutki polityczne)
- prawo do wyrażenia wotum nieufności wobec całej Komisji en bloc (2/3 głosów na wniosek przynajmniej 1/10)
c) funkcja kreacyjna - wpływanie na powołanie i obsadę organów zewnętrznych
- wyrażanie zgody na nominację Przewodniczącego KE
- zatwierdzenie całego składu KE po uprzednich przesłuchaniach
- konsultacje przy wyborze członków TO i Prezesa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz