Wykład - pakt o stabilizacji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pakt o stabilizacji - strona 1 Wykład - pakt o stabilizacji - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 4
PAKT O STABILIZACJI
Pakt o stabilizacji i wzroście przewiduje:
unikanie nadmiernych deficytów;
zgodność jednolitej polityki walutowej z krajowymi politykami dotyczącymi budżetów;
zabezpieczanie stałego, niskiego poziomu oprocentowania;
cele operacyjne takie jak:
deficyt nie wyższy niż punkt wyjściowy zgodności (3% PKB);
budżety zrównoważone w średnim okresie czasu.
Sankcje przewidziane w Pakcie w przypadku jego nieprzestrzegania:
zalecenia ECOFIN - przy stwierdzeniu deficytu ECOFIN (komitet złożony z ministrów gospodarki i finansów) kieruje do poszczególnych rządów określone zalecenia;
sankcje - w razie niedostosowania się do zaleceń ECOFINu nakładane są określone sankcje:
konieczność złożenia określonego depozytu nie przynoszącego odsetek;
jeżeli ten nadmierny deficyt utrzymywać się będzie przez ponad 2 lata to depozyt zostaje zamieniony na karę.
Dopuszczona jest możliwość braku sankcji w sytuacji gdy przekracza on 3% - ale musi być on spowodowany poważną recesją (spadek PNB o 0,75% lub więcej)
STRUKTURA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
Rada Zarządzająca
ZALETY I WADY WSPÓLNEJ WALUTY
Do zalet wspólnej waluty należą:
sprawnie funkcjonujący jednolity rynek;
większa przejrzystość;
większa konkurencja;
brak jednostronnych dewaluacji, które zniekształcałyby konkurencję;
brak konieczności wymiany walut - brak marży wynikającej z wymiany;
brak kosztów związanych z ryzykiem;
EURO stanie się najważniejszą walutą po USD i JPY;
płynne rynki kapitałowe w EURO.
Ujemne strony zmian:
koszty zmian dla przedsiębiorców;
strata dochodów w bankach;
naciski w kierunku racjonalizacji na rynku pracy;
ryzyko ominięcia etapów podczas adaptacji;
potrzeba ustanowienia nowych cen progowych wyrażonych w EURO;
problemy wynikające z konkurencji przy zaokrąglaniu cen w dół.
WADY EUROPEJSKIEGO OBSZARU WALUTOWEGO (EMU)
Do wad tych należą:
brak indywidualnej krajowej polityki walutowej, przy czym jeden kraj to jeden głos;
brak możliwości dewaluacji;
niebezpieczeństwo napięć społecznych i politycznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz