Wykład - Odpowiedzialność z tytułu rękojmii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Odpowiedzialność z tytułu rękojmii  - strona 1 Wykład - Odpowiedzialność z tytułu rękojmii  - strona 2 Wykład - Odpowiedzialność z tytułu rękojmii  - strona 3

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
Wykład 12
Odpowiedzialność z tytułu rękojmii (dla kupującego)
(wg 471 k.c. sprzedawca ponosi odpowiedzialność za elementy , za które odpowiada)
Odpowiedzialność za rzeczy niebezpieczne - kupującego, ale i użytkownika 556-576 k.c. + tylko w zakresie konsumenckim rozporządzenie RM z 13.05.1995, wytyczne w sprawie wadliwości z 30.12.1988 (już ich nie ma ale mają moc wiążącą - w 5.5.1990 określono, że tezy z 1988 należy stosować)
Odpowiedzialność służy gdy rzecz ma wadę:
fizyczną (556) - gdy rzecz nie ma wartości zawartych w umowie, przeznaczenie rzeczy i z okoliczności - gdy jej użyteczność jest mniejsza, lub gdy nie ma rzeczy, o których sprzedawca zapewniał (tak samo jak w reklamach - od 06.2001) - dicta et promisa; gdy rzecz została wydana w stanie niezupełnym (bez elementów, instrukcji obsługi, informacji o prawidłowym korzystaniu), gdy nie spełnia normy polskiej produkcji (nie są wady braki ilościowe - tylko 481, bo to niedopełnienia umowy), nawet jeżeli spełnia wszystkie normy krajowe - dotyczy nowych i używanych (ale nie będzie wadą normalne zużycie rzeczy), dotyczy także energii - brak napięcia, więcej powietrza niż gazu).
Prawną
Jeżeli stanowi własność osoby trzeciej
Jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej
Jeżeli sprzedawca nie jest właścicielem lub jest tylko współwłaścicielem
Gdy rzecz jest obciążona prawem obligacyjnym (np. sprzedaż mieszkania, które jest komuś wynajmowane)
Sprzedaż rzeczy zajętej postępowaniem egzekucyjnym
Od 1996 wadą jest także sprzedaż rzeczy nieistniejących
Odpowiedzialność jest ................[?] uprawniona ma więcej uprawnień.
Odpowiedzialność jest niezależna od winy sprzedawcy i osób, za które odpowiada, nie może się wymawiać, że nie z jego winy, wystarczy wada - nie musi ona uczynić szkody.
Objęte odpowiedzialnością są tylko wady powstałe przed przejściem ryzyka, wydania.
Także po wydaniu, jeżeli są wady przed zakupem. - teza nr 3 z 1988 - można domniemać, że wada powstała jeszcze przed sprzedaniem przedmiotu. Służy to ochronie kupującego.
Kupujący musi udowodnić że jest wada, sprzedawca musi wykazać, kiedy powstała.
Kupujący nie może skorzystać, jeżeli wiedział o wadzie.
Rzecz określona co do tożsamości - kupujący musi mieć wiedzę przy zakupie.
Rzecz określona co do gatunku - jeśli ma wady jawne - z chwilą wydania odpowiada za nie kupujący.
879 k.c.[?] - rzecz kupiona od komornika
i 120 k.c.[?] - rzecz kupiona od syndyka masy upadłościowej nie podlegają odpowiedzialności z tytułu rękojmii.


(…)

… nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.
akt staranności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz