Wykład - Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa organizacji mi_dzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa organizacji mi_dzynarodowych - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych
Atrybutem podmiotowości prawa międzynarodowego organizacji międzynarodowych jest ponoszenie odpowiedzialności za działania lub zaniechania swoich funkcjonariuszy, jeżeli szkoda powstała w związku z wykonywaniem statusowej działalności.
Np. art. 215 TWE „Organizacja jest odpowiedzialna za szkody spowodowane przez instytucje lub funkcjonariuszy powstałą podczas wykonywania obowiązków.
Organizacje Międzynarodowe również mogą odpowiadać za szkody, które zostały wyrządzone w skutek działania organów uprawnionych Organizacji Międzynarodowych. Taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie w roku 1961 i w roku 1965, kiedy powstał spór na tle sytuacji wewnętrznej w Kongu. Tam chodziło o oddzielenie sie prowincji Katanga, która do dnia dzisiejszego z reszta istnieje i jest synonimem luksusu i bogactw, która odłączyła sie od samego Konga. Można dochodzić roszczeń od Organizacji Międzynarodowych przy czym to musza być roszczenia uzasadnione i roszczenia, które wcześniej były oparte na wielostronnych lub dwustronnych umowach. Te akty są zdefiniowane w projekcie komisji prawa międzynarodowego ONZ jako wszelkiego rodzaju działalność człowieka na terytorium znajdującym sie pod kontrola jakiegoś państwa, które powoduje czy może spowodować
szkodę czy straty dla osób lub rzeczy na terytorium pod kontrola innego państwa. Może być odpowiedzialność oparta na umowie międzynarodowej, która wynika z traktatów dwustronnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz