Wykład - ocena stanu zagęszczenia gruntu w nasypie według stopnia zagęszczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ocena stanu zagęszczenia gruntu w nasypie według stopnia zagęszczenia - strona 1 Wykład - ocena stanu zagęszczenia gruntu w nasypie według stopnia zagęszczenia - strona 2 Wykład - ocena stanu zagęszczenia gruntu w nasypie według stopnia zagęszczenia - strona 3

Fragment notatki:

Ocena stanu zagęszczenia gruntu w nasypie według stopnia zagęszczenia ID
Stopień zagęszczenia (ID).
Stopniem zagęszczenia ID nazywamy stosunek zagęszczenia istniejącego w naturze do największego możliwego zagęszczenia badanej próbki gruntu. Stopień ten obliczamy ze wzoru:
w którym: e, emax, emin - wartości wskaźnika porowatości przy naturalnej, maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej gruntu.
Podział gruntów drobnoziarnistych niespoistych ze względu na zagęszczenie:
- stan luźny - ln 0 0,8.
Zmodyfikowany stopień zagęszczenia (IDM).
Zmodyfikowany stopień zagęszczenia (IDM) określony jest wzorem:
Do określenia stopnia zagęszczenia danego gruntu jest potrzebna znajomość wskaźnika: porowatości naturalnej, minimalnej oraz maksymalnej. Oznaczając wskaźnik porowatości naturalnej określa się uprzednio gęstość objętościową oraz wilgotność naturalną danego gruntu, następnie oblicza się gęstość objętościową szkieletu gruntowego i wreszcie wskaźnik porowatości naturalnej. Wskaźnik porowatości maksymalnej uzyskuje się przez możliwie najluźniejsze ułożenie badanego gruntu, wsypując go przez lejek, do cylindra. W tym celu lejek ustawia się początkowo na dnie cylindra i wsypuje do niego wysuszony do stałej masy grunt. W miarę napełniania lejek unosi się stopniowo do góry. Nadmiar gruntu zdejmuje się delikatnie za pomocą noża równo z krawędziami cylindra, a następnie waży się cylinder wraz z gruntem. Gęstość objętościową luźno usypanego szkieletu gruntowego oblicza się ze wzroru:
gdzie ms- masa szkieletu gruntowego
V- objętość cylindra
mst- masa cylindra z gruntem
mt- masa cylindra
Wskaźnik porowatości maksymalnej oblicza się ze wzoru:
Wskaźnik porowatości minimalnej uzyskuje się przez największe zagęszczenie, jakie można uzyskać dla danego gruntu przez wibrację w sposób znormalizowany. W tym celu grunt wsypuje się do cylindra w sposób opisany przy oznaczaniu emax i po włożeniu na wierzch tłoczka wibruje się przez początkowo lekkie i wolne a następnie silne i szybkie uderzenia widełkami o ścianę cylindra w przeciągu jednej minuty. Po każdorazowym jednominutowym zawibrowywaniu dokonuje się pomiaru od górnej krawędzi cylindra do górnej powierzchni tłoka. Pomiar należy dokonać w trzech miejscach i obliczyć średnią. Wibrację i pomiar powtarza się tak długo, aż trzykrotne powtarzanie wibracji nie spowodują zmiany w pomiarach wysokości od górnej krawędzi cylindra do powierzchni tłoka co będzie świadczyć o tym, że grunt został maksymalnie zagęszczony. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz