wykład - obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego w wentylacji ogólnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Metody analitycznych obliczeń strumienia powietrza wentylacyjnego w wentylacji ogólnej: z bilansu ciepła jawnego, całkowitego, obciążenia wilgocią, w celu ograniczenia stężenia zanieczyszczeń gazowych i innych.
a)z bilansu ciepła jawnego
∑Φjzb - łączne zyski ciepła jawnego zbędnego
ρwent - gęstość powietrza wentylacyjnego
cpp - ciepło właściwe powietrza suchego
tw-tN - różnica temperatury powietrza wywiewanego nawiewanego (2-5 K); Powietrze standardowe:
*ρwent 1,20 [kg/m3]
*temperatura 20 [°C]
*ciśnienie 101325 [Pa]
*wilgotność względna maks. 40%
b)z bilansu ciepła całkowitego
∑Φczb - łączne zyski ciepła całkowitego zbędnego
ρwent - gęstość powietrza wentylacyjnego
iw-iN - różnica entalpii powietrza wywiewanego i nawiewanego
Entalpię powietrza wywiewanego odczytuje się na wykresie i-x, dla obliczonego współczynnika kierunkowego
Z wykresu Moliera, po przeprowadzeniu prostej kierunkowej ε przez naniesiony punkt stanu powietrza wywiewanego, odczytano iw, a z przecięcia się izotermy powietrza nawiewanego z prostą ε odczytano iN:
c)obciążenia wilgocią
∑Wx - łączne zyski wilgoci w pomieszczeniu
ρwent - gęstość powietrza wentylacyjnego
xw-xN - różnica zawartości wilgoci w powietrzu wywiewanym i nawiewanym
Z wykresu Moliera, po przeprowadzeniu prostej kierunkowej ε przez naniesiony punkt stanu powietrza wywiewanego, odczytano iw, a z przecięcia się izotermy powietrza nawiewanego z prostą ε odczytano iN:
Po odczytaniu entalpii odczytano zawartość wilgoci w powietrzu wywiewanym xW oraz w nawiewanym xN d)w celu ograniczenia zanieczyszczeń gazowych i innych
∑ECO2 - łączna emisja CO2 w powietrzu [m3/s]
CWCO2 - CNCO2 - różnica stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym i nawiewanym [m3/m3]
Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste
Ciepło przedostaje się do pomieszczenia z zewnątrz w wyniku różnicy temperatur powietrza i promieniowania słonecznego. Obydwa te zjawiska należy rozpatrywać łącznie, gdyż ich efekty są ze sobą powiązane i wzajemnie uzależnione. Zatem chwilową gęstość strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę nieprzeźroczystą w dowolnym momencie określa wzór:
Zjawisko nieustalonego przepływu ciepła przez ścianę jest skomplikowane gdyż posiada ona pewną pojemność cieplną (część przewodzonego przez nią ciepła jest akumulowana) zatem ciepło oddawane jest z pewnym opóźnieniem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz