Wykład o realizmie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o realizmie - strona 1

Fragment notatki:

R ealizm Realizm przedstawia idealizmowi transcendentalnemu tezę o rzeczy­wistym istnieniu przedmiotów danych w doświadczeniu. W polemice z idealizmem realiści zwalczają jego a r gumentację. Poddają przy tym naj­częściej krytyce poglądy idealizmu na konstytucję prze d miotu spostrze­żenia, próbując ją ze swej strony tak przedstawić, aby nie prowadziła do ko n sekwencji idealistycznych. Najczęściej jednak realiści odpierają, jako bezpodstawne roszcz e nie, pretensję teorii poznania do wydawania wyroku o wartości kryterium doświadczenia. Uważają oni, że kryteria, któ­rymi idealista posługuje się w swych rozważ a niach, nie zasługują by­najmniej na większe zaufanie niż kryterium doświadczenia, które ideali­sta krytykuje . Zdaniem wielu realistów doświadczenie tak silnie uzasad­nia naszą wiarę w rzeczywiste i niezależne od podmiotu istnienie świata danego nam w doświadczeniu, że ża d na krytyka epistemol o giczna nie jest w stanie jej podważyć ani umocnić. Jeszcze surowsza jest krytyka, która nie tylko zarzuca idealizmowi transcendentalnemu fałszywość, ale uważa samo zagadnienie przez idea­lizm wysunięte za pozbawione sensu. W zagadnieniu tym bowiem wystę­pują terminy takie jak: rzeczywistość, istniejąca w sposób od umysłu niezależny, przedmiot, który jest nie tylko pomyślany, lecz istnieje nieza­leżnie od umysłu. Otóż te terminy nie są, niestety, dostatecznie wyjaśnione. Niektórzy twierdzą nawet, że nie posiadają w ogóle żadnego znaczenia. Z takim zarzutem spotyka się idealizm i nawet samo postawione przezeń zagadnienie, ze strony myślicieli z obozu tzw. pozytywizmu, którym obecnie się zajmiemy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz