Wykład o departamentach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o departamentach - strona 1 Wykład o departamentach - strona 2

Fragment notatki:

Departamenty to tylko zalązki ministerstw, nie istnieje aparat pomocniczy.
Zlikwidowano dotychczasowe komisje wojskowe a część z nich zagwarantowane w departamencie wojskowym.
Dpipb - Ministerstwo spraw zagranicznych to tylko zalazek ministerstwa.
Komisja edukacji narodowej nadal funkcjonuje ale nie ma swoje przedtswiciela w radzie nieustajacej, powstala na wzor austriackiej rady oswiatowej. Drugi co do daty powstanai resort oswiaty na swiecie, stworono je na zasadzie fachowej, ale także dlatego, ze zagwarantowano im srodki na zagwarantowanie działalności na rzecz funduczu szkolengo, przekazujac komisji majatek pozostaly po kasacie zakonu jezuitów. O fachowej dzialanosci tego ministerstwa swiadczy rozbudowany program działąnia. 1 polskie ministerstwo oswiaty - rozpowszechnienie szkolnictwa, mimo ze ustalono ze nie należy wporwadzac powszechnego obowiazku nauczania, aby to uczynic resort mial obowiazek zorganizowac samocdzienie admnistarcje terytorialna [kuratoria, szkoly] KEN zbudowlaa ja na zasdzie shierarchizowania, nad wsyzstrkim panuje KEN ustalono ze wprowadzie się 2stopniowy system szkolnictwa. KEN miala obowiazek:
-stworzyc w kazdejdzielnicy woj szkoly elementrane - realizacja podstwaowego celu , upowszechnienie oswiaty,
-nad nimi mialy stac uniwersytety - szkoly głowne ← zasada podporzadkowwnia, skzolnictwo głowne kontroluje funkcjonowanie szkole elementarnych
Szkoly głowne podporzakowaene KEN
Wprowadzono jednozlite zasady org i program nauczania, są one przesiaknete ideami oswieceniowymi - racjoanlizam [system laicki, odlaczenie od kosciola]
Administarcja tego okresu wszystki ete organy s aodporządkowane sejmowi. Monarcha odrebnie od niego jest adminstracji. Jest podporzadkowana sejmowi , w okresie rady nieustajacej rozpoczyna się dopowiedzialnosc konst jej czlonkó przed sejmem.
RN jak i departamenty i komisje są to organy kolegialne na szczeblu centralny.
Kolejny okres reform 1791 wtedy powstaje nowy organ kolegialny o charak RZADOWYM „STRAŻ PRAW” wchodzi w miejsce rady nieustającej, Został powołany z inicjatywyu carksiej rosji. Wprowadzony przez konserwatystów. RN rozwinela dzialanosc postępowo. Pomino to jej sława byłą negatywna niezależnie od działalnośći,. SP w jej sklad wchodzil monarcha. W SP jest podzielona na minitrow któzy zajmuja się okreslonymi kategoriami zadan. Wraz z powolaniem SP dochodzi do unifikacji adm centralnej, nie ma odbernych komisji rzadowych ← synchronizacja.
W strazy praw powoluje się kilku minstów które są reprezentowane przez nowe komisje wielkie. Sprawy skrabowe - jedna komisja dla calego pańśtwa. W SKLAD strazy praw wchodzi prymas - przewodniczacy Komisji Edukacji Narodowej. Nawizanie łaćżności, i istnieje komisja wojska, kontynuacja dawnego departamentu wojskowego RN. Istnjeje policja, która ma być nowoczesnym minsterstwem spraw zagranicznych. Istnieje analogicznie do rady nieustajacej, komisja interesów zagranicznych [nie cudzozniemskic] a także komisja sprawiedliwosci, powielene systemu rady nieustajacej, podobny do klasycznego modelu francuskiego, iSTNIEJE ŁACZNOŚĆ między RESORTAmI. Komisje wielkie podlegaja strazy praw i sejmowi. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz