Wykład - nowe wyzwania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - nowe wyzwania - strona 1 Wykład - nowe wyzwania - strona 2 Wykład - nowe wyzwania - strona 3

Fragment notatki:

Adam Daniel Rotfeld∗ ONZ - Nowe Wyzwania, Nowe Zadania
Wprowadzenie
Przyszłość Narodów Zjednoczonych - to jeden najistotniejszych problemów stojących dziś przed społecznością międzynarodową.
Wydarzenia z 11 września ujawniły w całej rozciągłości słabości istniejącego porządku międzynarodowego. Wywołana tymi wydarzeniami dynamika zmian w systemie międzynarodowym skłoniła społeczność międzynarodową do poszukiwania nowych sposobów i dróg skutecznego zwalczania terroryzmu i innych globalnych zagrożeń.
Na porządku dziennym stanęła sprawa wypracowania nowej koncepcji instytucji wielostronnych, w tym zwłaszcza Narodów Zjednoczonych. Wspólny system wartości i współzależność w świecie globalnym, w którym nowe technologie, zwłaszcza informatyczne znoszą rozróżnienie między bezpieczeństwem wewnętrznym a zewnętrznym narzucają potrzebę działania ponad jurysdykcjami państw oraz międzynarodowej mobilizacji woli politycznej w celu dostosowania Narodów Zjednoczonych do nowych realiów. Podjęte działania zmierzają do eliminacji słabych punktów funkcjonowania organizacji i jej systemu decyzyjnego oraz zwiększenia jej potencjału, by wzmocnić NZ jako forum koordynowania współdziałania państw dla skutecznego przeciwstawiania się zagrożeniom i wyzwaniom stojącym przed społecznością międzynarodową oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań w kwestiach najistotniejszych dla współczesnego świata. Nowe zagrożenia
Kluczowy wpływ na współczesne środowisko międzynarodowego bezpieczeństwa ma nowy charakter zagrożeń. Co prawda, zagrożenia te znane są ludzkości od wielu lat. Jednak kwestią zasadniczą jest ich wzajemne wzmacnianie się i nowy wymiar w dobie globalizacji. Lokalne problemy i kryzysy mają coraz częściej implikacje o zasięgu światowym. Powstała sytuacja, w której świat potrzebuje organizacji o zasięgu globalnym. ONZ, która powstała niespełna sześćdziesiąt lat temu, może i powinna nadal odgrywać centralną rolę jako instytucja powołana do rozwiązywania problemów globalnych oraz gwarant międzynarodowego porządku prawnego. Do najpoważniejszych źródeł niestabilności należą konflikty regionalne. Wymagają one stałej kontroli i wysiłków społeczności międzynarodowej zmierzającej do ich regulowania i zapobiegania ich eskalacji. Innym nowym zjawiskiem jest międzynarodowy terroryzm, motywowany fundamentalizmem religijnym lub ekstremistyczną ideologią, która uzasadnia zbrodnie i dokonywanie aktów destrukcji na niespotykaną dotychczas skalę.
Kolejnym zagrożeniem jest proliferacja broni masowego rażenia i niekontrolowany transfer innych typów broni

(…)

… nieprzyjacielskich”). Z kolei zarysowany w Karcie system bezpieczeństwa zbiorowego odzwierciedlał określony moment historyczny, tj. sojusz mocarstw zjednoczonych przeciwko Państwom Osi∗. Ten konsolidujący w przeszłości element - dziś nie spełnia żadnej roli; jest to przepis anachroniczny. Postanowienia dotyczące np. Wojskowego Komitetu Sztabowego i sił zbrojnych stawianych do dyspozycji RB przez państwa…
…, a nie - odwrotnie. Czas dojrzał do głębokich zmian, które muszą dotyczyć istoty, a nie tylko formy, procedur i mechanizmów. Istotą jest zrozumienie ducha czasów, w których żyjemy i problemów, do których rozwiązania powołana jest uniwersalna Organizacja Narodów Zjednoczonych.
∗ Na podstawie wykładu wygłoszonego przez Sekretarza Stanu w MSZ, prof. Adama Daniela Rotfelda podczas konferencji „ONZ - wczoraj…
… (NAP) na XXI wiek. Minister Włodzimierz Cimoszewicz nie proponował zmian w Karcie NZ, ani jej uzupełnienia, lecz próbę adaptacji mandatu organizacji do nowych potrzeb - bez rewizji jej traktatu założycielskiego. Celem postulowanego nowego Aktu powinno być przywrócenie znaczenia i rangi oraz modyfikacja nadal aktualnych wartości, celów i zasad Narodów Zjednoczonych, zawartych w Preambule oraz art. 1…
… globalizacją, finansowanie rozwoju, czy zasada subsydiarności. Z myślą o przygotowaniu wstępnego projektu dla proponowanej przez Polskę „Grupy Mędrców” (panelu wybitnych osobistości) minister Włodzimierz Cimoszewicz zwrócił się latem 2003 r. do ponad 60 wybitnych znawców przedmiotu w świecie, aby przedstawili swoje stanowisko w sprawie reformy systemu Narodów Zjednoczonych. Obecnie trwa wstępna analiza…
… porządku międzynarodowego.
Zebrane i opracowane odpowiedzi wraz z innymi dokumentami∗ będą punktem wyjścia w pracach zespołu, którego powstanie zapowiedział Kofi Annan 23 września 2003 roku. Polski Minister Spraw Zagranicznych promując inicjatywę zmierzającą do przemyślenia na nowo założeń funkcjonowania Organizacji, jako instytucji tworzącej podstawy międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, nie chciał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz