Wykład - Model gospodarki rynkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Model gospodarki rynkowej - strona 1

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Izabela Szupejko
Wykład 1
Cechy
Model gospodarki rynkowej
Model gospodarki centralnie kierowanej
Własność
Prywatna
Państwowa
Liczba firm
Duża ilość małych przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa duże - monopole państwowe
Cena
Ustala się na rynku
Ustalana przez centralnego planifikatora (rząd lub I sekretarza)
Konkurencja
Cenowa i poza cenowa
Brak, np. Wedel, Wawel = 1 producent
Cel działalności
Zysk
Wykonanie planu
Alokacja zasobów
Decyzje podejmowane przez właścicieli firm
Decyzje podejmowane przez centralnego planifikatora
Efekty
Rynek dąży do stanu równowagi
Permanentne występowanie niedoborów (rynek producenta)
Alokacja - decyzje podejmowane przez przedsiębiorców, informacje, gdzie najlepiej lokować swój kapitał, podstawą decyzji jest strefa ekonomiczna.
Konkurencja - przewaga popytu nad podażą.
Model gospodarki rynkowej mieszanej lub dualnej - obecna nazwa modelu gospodarki w Polsce:
istnieją duże monopole do których dopłaca się z budżetu państwa
państwo - rząd koryguje prawo, ustawy
rząd inicjuje procesy wprowadzania
Równowaga gospodarcza a 4 główne cele makroekonomiczne
Ruch okrężny dochodów w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym
Odpływy i dopływy i zależności między nimi
Ruch okrężny dochodów a 4 główne cele makroekonomii Wzrost gospodarczy
Inflacja
Bezrobocie
Bilans płatniczy
Miarą wzrostu podmiotu gospodarczego jest PKB - miara poziomu życia ludzi (4,7%). Wzrost gospodarczy w Chinach 10%.
Wzrost gospodarczy = inwestycje
Inflacja - to ogólny wzrost poziomu cen, który mierzymy stopą inflacji. Polska - 1,7% (2005)
Stopa inflacji - % zmiana poziomu cen
Przyczyny inflacji:
niespodziewany, gwałtowny wzrost kosztów produkcji - cen, energii, płac
wzrost popytu w gospodarce
Bezrobocie - mierzy się stopą bezrobocia i jest to stosunek % liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo.
Bilans płatniczy - zestawienie wszystkich transakcji danego kraju z zagranicą - eksport i import + wydatki z tym związane. Bilans handlowy - to główne elementy bilansu płatniczego.
Saldo ujemne - wydatki wpływy


(…)

… - wydatki > wpływy
Saldo dodatnie - wpływy > wydatki
Do bilansu płatniczego poza eksportem i importem należą:
kredyty zaciągnięte w innych krajach
świadczenia socjalne - emerytury, renty
dofinansowanie z UE
RYSUNEK!!!!!!!
Wzrost inwestycji powoduje wzrost inflacji.
Inflacja pełzająca (kontrolowana) - inicjowana przez państwo, 3-5%, państwu zależy na wzroście gospodarczym, gdy wymknie się spod kontroli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz