Wykład - Mechanizmy wywierania wpływu społecznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Mechanizmy wywierania wpływu społecznego - strona 1 Wykład - Mechanizmy wywierania wpływu społecznego - strona 2

Fragment notatki:

Mechanizmy wywierania wpływu społecznego. Posłuszeństwo wobec autorytetu.
Jak oprzeć się normatywnym wpływom społecznym?
Wpływ mniejszości - przypadek w którym mniejszość członków grupy wpływa ma zachowania albo przekonania większości.
Kredyt zaufania - zaufanie, które w ciągu długiego czasu zdobywa człowiek dostosowując się do norm grupowych. Kiedy zdobędzie już dość zaufania może zachować się niezgodnie z normami bez groźby odwetu ze strony grupy
Posłuszeństwo wobec autorytetów.
Przykładem jak dalece człowiek podlega autorytetom jest eksperyment Milgrama, który badał jakie są granice posłuszeństwa autorytetom. Badał on zdolność uczenia się i zapamiętywania (eksperyment z karaniem prądem za zła odpowiedź)
Ludzie podporządkowują się autorytetom i dzięki temu utrzymany jest porządek społeczny. Faszyzm i komunizm opierały się na podporządkowaniu się autorytetom.
Cechy nasilające uległość (posłuszeństwo) wobec autorytetu:
wielkość autorytetu,
stopień nadzorowania przez niego wypełniania poleceń.
Uległość wobec autorytetu spada:
najbardziej spada w skutek obserwowania innych nieuległych osób,
następuje sprzeczność pomiędzy poleceniami różnych autorytetów,
gdy poddany presji człowiek nie może wyrzec się odpowiedzialności za losy ofiar.
Kapitanoza - załoga samolotu nie odważa się poprawić ewidentnych błędów kapitana.
Znamiona autorytetu:
tytuł (prof., dyrektor),
wygląd.
Znamiona te mogą być wykorzystywane w celach manipulacyjnych. Ludzie wtedy ulegają nie samym autorytetom lecz znamionom autorytetów. Często polecenie autorytetu może być niebezpieczne lub też bezpodstawne
Mechanizmy wywierania wpływów
Uleganie symbolom autorytetów - człowiek działa w sposób bezrefleksyjny, co często przynosi mu korzyści, lub w sposób automatyczny.
Reguła zaangażowania - podjecie jakiegoś działania, a nawet samo przygotowanie się do niego inicjuje szereg procesów sprawiających, że działanie wykonujemy pomimo poważnych kosztów na jakie nas naraża.
Mechanizm zaangażowania uwarunkowany jest:
Podwyższeniem psychicznej dostępności danego sposobu zachowania.
Uzasadnieniem własnego wysiłku.
Pułapka utopionych kosztów, czyli motywacja do odzyskania dóbr zainwestowanych w dotychczasowe działania.
Zmianą postrzegania samego siebie (spostrzegamy siebie w sposób sprzyjający kontynuacji działania).
Wzbudzaniem naszego pragnienia, aby zaprezentować się innym jako osoba konsekwentna i wewnętrznie zgodna.


(…)

… czuj a się sprawcami podjętego działania (poczucie sprawstwa, swoboda wyboru).
Reguła społecznego dowodu słuszności - informacje o tym co zrobili inni w danej sytuacji, zachowanie innych jest dla nas informacją co zrobić (np. napiwek dla kelnera)
Reguła lubienia i sympatii - sympatia jest potężnym narzędziem wpływów. Łatwiej jest wpłynąć na kogoś gdy ten ktoś nas lubi.
Reguła manipulacyjna - dobry/zły policjant (facet).
Reguła wzajemności - uzyskanie jakiegoś dobra (np. życzliwość, prezent) obliguje jego odbiorcę do zrewanżowania się ofiarodawcy w podobny bądź w jakiś inny dostępny sposób.
Reguła niedostępności - jeżeli jakiś przedmiot lub możliwość działania zostaną nam odebrane lub tylko zagrożone odebraniem zyskują one na wartości. Trzeba wzbudzić pragnienie odzyskania świadomości wyboru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz