Wykład - Kryterium praw mniejszości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Kryterium praw mniejszości - strona 1 Wykład - Kryterium praw mniejszości - strona 2 Wykład - Kryterium praw mniejszości - strona 3

Fragment notatki:

Kryterium praw mniejszości:
demokracja liberalna - uwzględnia prawa mniejszości i na pierwszym miejscu stawia prawa człowieka, a zatem twierdzi, że należy dać prawa mniejszościom.
■ demokracja radykalna /absolutna/ - ci kt. są w większości mają rację, a ci kt. stanowią mniejszość muszą podporządkować się większości
Mechanizmy uwzględniające prawa mniejszości:
 zapis konstytucyjny -mówi o ochronie praw mniejszości.
 karta praw - zapis konstytucyjny, pewne kwestie nie mogą być poddane pod społeczny osąd /szkolnictwo dla mniejszości narodowych/
 konfederalizm /Szwajcaria, UE/- zasada wymagająca jednoczes. zgody w odrębnych wspóln. polit.
federalizm - przekazywanie władzy centralnej na szczebel lokalny.
 konsocjonalizm - stworz. tzw. wlk. koalicji, tak aby opozycja była stosunkowo słaba /Szwajcaria/
 neokorporatywizm - /wpisany jest w konstytucje Szwajcarii/ Negocjowanie umów społ. pomiędzy wielkimi gr. społ. /linia pracobiorcy - pracodawcy - Austria/.
Klasyfikacja demokracji wg. Dahl'a - sposób opozycyjny:
 poliarchia -­ uszczegółowiona demokracja liberalna. Ma to być najbardziej realny sposób wprowadzania w życie demokracji. Cechy kt. muszą być spełnione aby poliarchia funkcjonowała:
@ wolne, równe, powszechne, tajne, prawdziwe wybory,
@ przestrzeganie praw i swobód obywatelskich,
@ rywalizacyjny syst. partyjny,
@ bierne i czynne prawo wyborcze dla możliwie największej ilości obywateli,
@ swoboda działania opozycji, @ zgodność realizowanej polityki z preferencjami wyborców, @ wśród sprawujących władzę musi być gotowość nie sięgania po środki przymusu, @ korzystna /albo neutralna/ postawa otoczenia społ.,
@ przestrzeganie podziału na sferę publ. i prywatną  elektoryzm - określany jako demokracja wyborcza. Polega na sprowadzeniu demokracji do regular. przeprowadz. wyborów. Ta władza nie bardzo dąży do realiz. celów i polit. zgodnej z preferencj. społ. Klasyfikacja demokracji ze względu na zakres przedmiotowy (6 aspektów):
 dem. elektoralna - oznacza, że są określone sposoby wyłaniania ludzi na stanowiska władcze,
 dem. polityczna - podejmowanie takich decyzji, kt. nie są zgodne z wolą rządzących,  dem. ekonomiczna - realizacja zasad: każdemu wg. zasług - wszyscy mamy równe szanse, ile wypracujemy, tyle będziemy mieli.
 dem. socjalna - nie ma szans na pełną realizację - możliwość realizacji przez każdą jednostkę,
 dem. terytorialna - przekazywanie uprawnień władzy lokalnej, samorządowej. Przekazywanie środków na realiz. określonych zadań i władzy /u nas przekazywane są obowiązki bez środków na nie/


(…)

… nad parlamentem,
# dwupartyjność/ dwublokowość - w wyborach startują koalicje przedwyborcze /SLD - AWS/ or koalicje rządzące /dwie partie tworzą rząd/,
# większościowy syst. wyborczy,
# jednowymiarowość rywalizacji partyjnej - różnice między partiami dotyczą jednej kwestii,
# asymetryczny bikameralizm - parlament dwu izbowy, z dominacją izby niższej, a ta wyższa jest izbą rozważań,
# unitaryzm - różne kary…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz