Wykład - Komisja Europejska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Komisja Europejska - strona 1 Wykład - Komisja Europejska - strona 2 Wykład - Komisja Europejska - strona 3

Fragment notatki:

KOMISJA EUROPEJSKA
Reprezentuje interes wspólnotowy
Przewodniczące + komisarze, reprezentujący i opłacani przez Wspólnoty Europejskie - niezależność od ojczyzny. Funkcje wykonawcze i udział w procesie prawodawczym.
Geneza:
Wysoka Władza - EWWiS - 9 osób
1958 - Komisja EWG i Komisja Euratomu - 9
1967 - Traktat o fuzji - jedna Komisja dla wszystkich 3 wspólnot
TWE i TUE używają pojęcia Komisja, przymiotnik Europejska to określenie zwyczajowe
Kadencja 5 lat, zsynchronizowana z PE
Powoływanie Komisji Europejskiej
5 etapów
Kandydata na Przewodniczącego desygnują większością kwalifikowaną państwa członkowskie (Rada)
PE zatwierdza
Rządy desygnują kandydatów na komisarzy, a końcowa lista aprobowana przez Radę
Przesłuchania kandydatów w komisjach parlamentarnych
Komisja jako całość aprobowana przez PE
Mianowanie formalne przez Radę - objęcie urzędów
Komisja wybiera ze swego grona zastępców Przewodniczącego
Wakat - na skutek śmierci, rezygnacji (dobrowolna - w każdej chwili, wymuszona - gdy żąda Przewodniczący Komisji poparty przez kolegium), dymisji (orzeka TS, jeśli stwierdzi że osoba nie spełnia warunków lub poważne uchybienia, wniosek może złożyć Rada lub Komisja)
Wakat wypełniany jest przez wybór nowego członka do zakończenia kadencji, ale można też zadecydować że nie będzie wypełniony, chyba że to Przewodniczący - trzeba wybrać na nowo. Skład Komisji i statut jej członków:
Przewodniczący + komisarze. Liczba równa liczbie państw (27)
Komisarz - niezależny, nie można go odwołać poza szczególnymi przypadkami - konieczne jest prawomocne orzeczenie ETS
rząd który wskazał kandydata nie może wyrazić swojej dezaprobaty ani cofnąć poparcia
- komisarz nie może przyjmować ani domagać się żadnych instrukcji od rządów
- rządy muszą szanować jego niezależność, bo reprezentuje interes wspólnotowy
- nie mogą wykonywać żadnej innej działalności zawodowej
- obowiązek uczciwości i roztropności w obejmowaniu stanowisk po zakończeniu funkcji (np. żeby nie wykorzystywali wiedzy zdobytej w Komisji i władzy), w przeciwnym wypadku Rada UE i Komisja mogą wnieść do ETS wniosek o dymisję/utratę emerytury
Przewodniczący: - szerokie uprawnienia w organizacji pracy Komisji
- decyduje o strukturze wewnętrznej, rozdziela obowiązki
- zwołuje posiedzenia Komisji, przyjmuje porządek obrad, decyduje o powstaniu w jej ramach grup roboczych


(…)

… - „Białe” lub „Zielone Księgi”
- komunikaty - kierowane zwykle do PE i Rady, analizujące konkretne problemy
e) w stosunkach międzynarodowych (reprezentacyjna)
uczestnictwo w stosunkach międzynarodowych - przedstawicielstwa Komisji pełnią za granicą rolę „ambasad WE”
- dyplomaci akredytowani przy Wspólnotach utrzymują codzienne kontakty przede wszystkim z Komisją
- kompetencja do negocjowania umów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi (umowy zawiera Rada, ale może to delegować na Komisję)
Tryb pracy Komisji Europejskiej
Posiedzenia - co najmniej 1/tydzień (zwykle w środę), chyba że nagła potrzeba, to dodatkowe
- posiedzenia się zamknięte dla publiczności, dyskusje poufne, kworum to ponad połowa członków
- decyzje podejmowane większością teoretycznie, ale w praktyce dąży…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz