Wykład - Java - Graficzny interfejs użytkownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Java - Graficzny interfejs użytkownika - strona 1 Wykład - Java - Graficzny interfejs użytkownika - strona 2 Wykład - Java - Graficzny interfejs użytkownika - strona 3

Fragment notatki:

Programowanie w języku Java dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 5
Java - Graficzny interfejs użytkownika
Klasa JFrame - okno aplikacji
Konstruktor:
public JFrame() throws HeadlessException public JFrame(String title) throws HeadlessException public JFrame(GraphicsConfiguration gc)
public JFrame(String title, GraphicsConfiguration gc) Klasa JFrame
Wybrane metody:
public void setDefaultCloseOperation(int operation) - pozwala wskazać reakcję na zdarzenie związane z zamknięciem okna
DO_NOTHING_ON_CLOSE (defined in WindowConstants) HIDE_ON_CLOSE (defined in WindowConstants) DISPOSE_ON_CLOSE (defined in WindowConstants) EXIT_ON_CLOSE (defined in JFrame) public void setSize(Dimension d) - ustala rozmiar okna w pikselach
public void setVisible(boolean b) - decyduje czy okno jest widoczne
public void setTitle(String title) - pozwala na ustawienie tytułu okna
public void setResizable(boolean resizable) - pozwala na ustalenie możliwości zmiany rozmiaru okna
public void setLocation(int x, int y) - pozwala na ustalenie lokalizacji okna
package pierwszeokno;
import javax.swing.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
JFrame okno = new JFrame("Pierwsze okno");
okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
okno.setSize(400, 400);
okno.setVisible(true);
}
}
Klasa JLabel - etykieta
Konstruktor:
public JLabel()
public JLabel(String text)
public JLabel(Icon image)
Klasa JLabel
Wybrane metody:
public void setText(String text) - ustawia tekst etykiety
public String getText() - zawraca tekst etykiety
Klasa JTextField - pole tekstowe
Konstruktor:
public JTextField()
public JTextField(String text)
Klasa JButton - przycisk
Konstruktor:
public JButton()
public JButton(String text)
package pierwszeokno;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
prosteOkno okno = new prosteOkno();
okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
okno.setVisible(true);
okno.setLayout(new FlowLayout());
JLabel etykieta1 = new JLabel("Tekst etykiety");
etykieta1.setLocation(20, 20);
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz