Wykład - Irlandia - wybrane kwestie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Irlandia - wybrane kwestie - strona 1 Wykład - Irlandia - wybrane kwestie - strona 2 Wykład - Irlandia - wybrane kwestie - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna
Wykład 2
Irlandia wybrane kwestie
Pierwszą formalnością, jaką należy wypełnić po przyjeździe do Irlandii, jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego PPS (Personal Public Service Number). Jest on niezbędny do prawidłowego rozliczenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Numer uzyskuje się w biurze Social Welfare. Safe Pass to jednodniowe szkolenie z zasad BHP, obowiązkowe dla osób zamierzających pracować w budownictwie lub mieć wstęp na plac budowy. Koszt szkolenia to około 100 euro. Bez Safe Pass nie można rozpocząć pracy. Organizacją szkoleniazajmie się pracodawca i nierzadko pokrywa koszty szkolenia. Do założenia konta bankowego konieczne są dwa dokumenty tożsamości (paszport i dowód osobisty lub prawo jazdy), list od pracodawcy i dowód posiadania adresu w Irlandii (proof of address). Dowodem takim jest np. rachunek telefoniczny wystawiony na nasze nazwisko lub umowa najmu. Jeżeli możemy dostarczyć proof of address, można poprosić pracodawcę o pomoc; banki często zezwalają na otwarcie rachunku, jeżeli pracodawca dostarczy i potwierdzi bankowi pewne informacje. potrącenia wyniosą około 20%. Wysokość potrącenia zależy od posiadanych ulg podatkowych.
Certyfikat Ulg Podatkowych (Certificate of Tax Credit). Każdy pracownik przy podejmowaniu pierwszej pracy powinien uzyskać z urzędu podatkowego (Revenue) Certyfikat Ulg Podatkowych i przedstawić go swojemu pracodawcy. Uzyskanie go leży przede wszystkim w interesie pracownika. Bez tego certyfikatu pracodawca, począwszy od drugiego miesiąca pracy, będzie musiał potrącać znacznie większe zaliczki na podatek (Emergency Basis of Tax). O certyfikat można wystąpić pod warunkiem posiadania numeru PPS, dlatego bezzwłoczne wystąpienie o ten numer jest tak ważne. Podanie wydanie certyfikatu składa się na formularzu 12A. Pracodawca będzie służył pomocą przy przygotowaniu i złożeniu formularza. Numer PPS trzeba uzyskać osobiście.
Druga praca. W przypadku podjęcia dodatkowej pracy (u innego pracodawcy) należy o tym poinformować obydwu pracodawców w celu wystąpienia o nowe Certyfikaty Ulg Podatkowych dla każdego pracodawcy. Pozwoli to na dalsze wykorzystywanie ulg podatkowych. W przeciwnym wypadku, drugi pracodawca będzie potrącał zawyżony podatek (Emergency Basis of Tax). Składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) w Irlandii są potrącane przez pracodawcę z pensji. Okres pracy w Irlandii jest wliczany do stażu pracy. Nie ma potrzeby odprowadzania dodatkowych dobrowolnych składek na ZUS, aby zachować uprawnienia emerytalne. Praca w Irlandii w niczym nie pogarsza naszej sytuacji z punktu widzenia ubezpieczenia społecznego Okres pracy za granicą w obrębie UE zawsze wlicza się do stażu pracy w Polsce, w związku z tym praca w innym kraju UE nie opóźni momentu, w którym nabędziemy prawa do emerytury. Sumowaniu podlegają wszystkie okresy pracy w każdym z krajów UE.

(…)

…, w którym składki były odprowadzane w tym kraju. Obecnie instytucją odpowiedzialną za wypłatę emerytur w Irlandii jest Department of Social and Family Affairs. We własnym interesie należy przechowywać wszystkie dowody opłacania składek ubezpieczeniowych za granicą (dowody wpłaty, dokumenty wystawiane przez pracodawcę). Więcej informacji na ten temat w języku polskim znaleźć można na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Osoby pracujące w Irlandii lub osoby wykonujące wolne zawody (samozatrudnienie), dla których podstawowym (obecnym) miejscem pracy (wykonywania działalności) jest Irlandia, mają takie same uprawnienia do darmowych lub częściowo odpłatnych usług lekarskich, jak obywatele Irlandii. Nie dotyczy to osób poszukujących pracy - w momencie korzystania z opieki medycznej trzeba być zatrudnionym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz