Wykład - Integracja walutowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Integracja walutowa - strona 1 Wykład - Integracja walutowa - strona 2 Wykład - Integracja walutowa - strona 3

Fragment notatki:

Integracja walutowa - biuletyn
Integracja walutowa była potraktowana ogólnikowo w TR. Nie było takiej potrzeby, bo funkcjonował system z Bretton Woods. TR - to umowa komentująca uwagę na tworzeniu wspólnego rn. M/narod syst walut istniał i kraje były jego członkami. Potrzeba integracji walut pojawiła się gdy ten system zaczął upadać. A kiedy zaczął on upadać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna:
w 1971r - ogłoszenie przez Nixona (prezydent) zawieszenia wymienialności $ na złoto. Jt zawieszenie ustanowień z Bretton Woods. Gdy USA wycofały się z tego, układ został ograniczony.
Zaczął on upadać wcześniej. $ zaczął tracić pozycję na rn. A Nixon próbował obronić walutę i dlatego zawiesił jej wymienialność (od poł l. 60-tych). Inflacja - $↓ a DM↑. Rezerwy BC w $ traciły wartość. Banki (była umowa gentelmenska) - zerwanie tej umowy (Francja, później inne kraje). 65r system upada, bo $ upada, a to było podstawą systemu. Wówczas pojawiły się 1st koncepcje w EWG proponujące wprowadzenie własnego pieniądza. Pojawiła się idea integracji walutowej wraz z 1st koncepcjami. Jako 1st ideę zgłosiła Francja (bo ich frank był słabszy od DM). 68r - koncepcja francuska R.BAALA. 1970r- powołanie komisji P.WERNER'A→ oznacza to, że w komisji WE przekonanie do integracji walut zaistniało. Rezultaty - zaproponowano wprowadzenie UW do 1980r.
Ścieżka rzeczywistości:
Plan Wernera to koncepcja. Nie został on wprowadzony w życie. Integracja wg koncepcji - rzeczywistość podyktowała inny scenariusz. Integr walut, bo system z BW upadł. Rynek - głębokie wahania kursów walut. W zw z tym w praktyce zdecydowano się na wprowadzenie instrumentów stabilizacji kursów walut→ tzw. wąż walutowy [ograniczenie marży wahań (1,125) w stos do rozszerzonej marży wahań w MFW (2,25)]
Ocena:
Na ile rozwiązanie praktyczne węża pozwoliło zrealizować cele walutowe w dziedzinie stabilizacji kursów i integr walut? Niestety wąż, mimo że pomysł miał swoje znaczenie, to rezultaty jego wprowadzenia były znikome:
wąż miał znaczenie, bo padł pomysł aby taki instrument ustalić ( kraje zgodziły się na to)
był instrumentem niestabilnym, bo reguły węża były zbyt rygorystyczne dla kr członk. Bo if ustalono marżę wahań 1,125 to oznacza to, że kraje EWG i skandynawskie (Szwecja, Norwegia i Finlandia) musiały interweniować na rn jeśli ich kursy odchylały się powyżej 1,125. Interwencje te były zbyt często konieczne. Był to okres kryzysu. I kraje interesowały się stabilizacją własnej koniunktury, a nie waluty - bo to jest dekoniunkturujące.
W 1968r było już tylko 5 walut w wężu. Zdecydowano się na rozwiązanie radykalne. Pojawił się projekt zastosowania w praktyce rozwiązania b wiążącego kr człon, czyli nie pozwalający na własną swobodę polit walut. Projekt ten narodził się w wyniku rozmów franc-niem.

(…)

… → wyposażono go w wyższe wartościowo kwoty środków w celu interwencji na rn-ch walut w przypadku wahań kursów walut kr czł. Wspomaganie kredytowe kr mających słabsze waluty było istotnym elementem stabilizacji walut na obszarze Wspólnoty.
ECU- była to waluta umowna, nie emitowana. Pewnym prototypem była Europejska Jednostka Rozrachunkowa (75r), wprowadz dla celów ewidencyjnych.. na początku ECU weszła…
…, aby propozycja upadła, ale minister skarbu podpisał to. Premier Włoch (.......................) był b dobrym taktykiem i przeforsofał to stanowisko. Zaproponował GB inne stanowisko.
Robocza faza prac nad wprowadzeniem UG-W, jako gł elementem UE. Rozpoczęły się przygotowania traktatu 91r - to negocjacje nad traktatem o UE.
Praktyka: cel - 1 pieniądz. W rzeczywistości zaczęło to skrzeczyć. Destabilizacja rn…
…:
Był to zaawansowany etap integr walut. W 1st latach funkcjonował bez zakłóceń, choć systematycznie waluty podlegały dewaluacji, bo DM była silna.
Ścieżka koncepcji:
Czy utworzenie ESW uspokoiło zwolenników wprowadzenia wspólnego pieniądza? NIE. Gdzie oni byli? We Francji. ECU nie zadowalała Francji. Oni chcieli namacalny i jedyny pieniądz we WE.
W koncepcjach coraz częściej pojawia się propozycja UE (również Unii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz