Wykład - Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków - strona 1 Wykład - Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków - strona 2 Wykład - Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków - strona 3

Fragment notatki:

Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków CO pozwalające na jej wymieszanie dalekie jest od mechanizmu mieszania stali w piecach indukcyjnych gdzie wskutek linii sił pola magnetycznego mieszanie jest jak gdyby immanentną cechą topienia indukcyjnego. Nie trzeba do tego mieszania żadnych procesów metalurgicznych, lecz procesów elektrycznych.
Ponieważ w piecu elektrycznym łukowym żużel jest pośrednikiem i przekazicielem energii cieplnej do metalu, jest on gorący cieplejszy niż ciekły metal. W takim przypadku wszystkie reakcje chemiczne oddziaływania żużla na ciekły metal, a więc: odsiarczanie, odfosforowanie, usuwanie gazów itp. może być z powodzeniem realizowane. Dlatego w piecu elektrycznym łukowym możemy topić i szlachetne wsady jak gruby złom czołgowy, szyny kolejowe, gąski surówkowe, a przede wszystkim bele jaki złom stalowy nawet bardzo zanieczyszczony. W piecu indukcyjnym nie ma elektrod, ciepło jest wytwarzane na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, istnieje niewielka warstwa żużla, ale zimnego. Taki żużel nie nadaje się do redukcji składu chemicznego stali gdyż nie chcą zachodzić reakcje pomiędzy zimnym żużlem a gorącym metalem. Dlatego wsad do pieca indukcyjnego musi być gruby, czysty o bardzo niskiej zawartości fosforu i siarki a także gazów. RYSUNEK 15.
δ - jest głębokością wnikania w stały wsad metalowy prądów indukcyjnych, a jego wielkość oblicza się ze wzoru:
gdzie: ζ - oporność właściwa wsadu
μ - przenikalność magnetyczna wsadu
f - częstotliwość prądu w cewce
Jeśli w cewce płynie prąd o natężeniu I1 wówczas siła elektromotoryczna E2 w obwodzie wtórnym indukuje prąd I2 ( ). Z - jest oporem sumarycznym wsadu: . W obwodzie wtórnym wytwarzać się musi ciepło Dżula, które nagrzewa wsad tym bardziej intensywnie im wyższa częstotliwość prądu I1. W obwodzie wtórnym powstaje strumień magnetyczny, którego gęstość decyduje o szybkości topnienia.
gdzie: k - stała 4,44 (dla stali)
m2 - liczba zwojów w metalu (równa 1)
Po uproszczeniu siła elektromotoryczna:
Wielkość ∅ jest trudna do obliczenia gdyż wsad metalowy na początku topnienia jest słabo upakowany, na końcu topnienia jest jednorodny.
Ruch metalu w piecu indukcyjnym.
Ruch metalu w piecu indukcyjnym powstaje wskutek lini sił pola magnetycznego i odpowiedniej ich gęstości ∅. Ciekły metal wykazuje menisk wypukły a także nieustanny ruch w różnych kierunkach w różnych ćwiartkach tygla.
RYSUNEK 16.
Podstawowe rozważania dotyczące najpopularniejszego pieca indukcyjnego tyglowego. Oprócz podstawowych pieców tyglowych tzw. bezrdzeniowych istnieją piece rdzeniowe.


(…)

… głębokotłoczne (samochody)
blachy odporne na korozję
Kontrolowane świeżenie duży uzysk Fe - Me
duża jednorodność chemiczna
j.w.
[Me - metal]
Odsiarczanie
Usuwanie S,MnS,FeS
Patrz głębokie odsiarczanie
j.w.
Segregacja
segregacja sferowa wlewków ↓ patrz COS
j.w.
22

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz