Wykład - Funkcje zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Funkcje zarządzania - strona 1 Wykład - Funkcje zarządzania - strona 2 Wykład - Funkcje zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
Wykład 3
Funkcje zarządzania:
Planowanie- wyznaczanie celów, środków
Proces planowania:
Czym dysponujemy, rozpoznanie tego co mamy
Gdzie chcemy być
Projektowanie zasobów, które będą nam potrzebne
Planowanie strategiczne (dotyczące dużych korporacji) musi być elastyczne
Angażują się członkowie firmy
Koncentracja na najważniejszych celach firmy
Długofalowość
Cele strategiczne
Silne strony firmy
Elementy strategii
Domena działania - gdzie i komu firma sprzedaje
Przewaga strategiczna - silna strona
Cele strategiczne - co chcemy osiągnąć
Funkcjonalne programy działania - konkretne działania
Etapy planowania strategicznego:
Zdefiniowanie misji organizacji
Analiza zasobów organizacji i jej otoczenia
Identyfikacja strategicznych szans i zagrożeń
Określenie celów długookresowych
Sformułowanie polityki organizacji - zasad jej działania
Opracowanie różnych wariantów strategii
Wybór strategii
Misja organizacji informuje niejako o podstawowej przyczynie dla której organizacja istnieje. Zawiera jej filozofie działania. Często odpowiada na pytania:
Po co istnieje firma
Do czego dąży
Co chce osiągnąć
Analiza SWOT
S jak strenghts (silne strony organizacji)
W jak weaknesses (słabe strony)
O jak opportunities (szanse w otoczeniu)
T jak threats (zagrożenia)
Etapy analizy strategicznej SWOT:
Analiza i ocena wnętrza firmy - zestawienie kluczowych mocnych i słabych stron firmy
Analiza i ocena otoczenia w kategoriach szans i zagrożeń
Prognozowanie zmian w otoczeniu
Sformułowanie wariantów strategicznych
Mocne strony organizacji
Wysokie kwalifikacje personelu
Wysoka wydajność
Niski poziom kosztów wytwarzania
Uznana marka produktu
Słabe strony organizacji
Niskie zatrudnienie
Niski poziom motywacji personelu
Brak płynności finansowej
Przestarzałe wyposażenie techniczne
Szanse dla rozwoju firmy
Rosnący popyt na dany produkt
Obniżenie stawek podatku dochodowego
Wycofanie się z runku firmy konkurencyjnej
Zagrożenia
Konkurencja
Trudny dostęp do kapitału
Bezrobocie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz