Wykład - Formy zatrudnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Formy zatrudnienia - strona 1 Wykład - Formy zatrudnienia - strona 2

Fragment notatki:

FORMY ZATRUDNIENIA
Umowa o pracę; Umowa zlecenie; Umowa o dzieło;
Praca tymczasowa;
Inne formy umowy cywilnoprawnej (Umowa agencyjna, Umowa o prace nakładczą, Kontrakt menedżerski);
Samozatrudnienie;
Staże i praktyki. Umowa o pracę
Podpisanie umowy o pracę (bądź ustne jej zawarcie) oznacza, iż pomiędzy stronami tej umowy: pracownikiem i pracodawcą, nawiązany został stosunek pracy. Nawiązanie stosunku pracy jest jednoznaczne z tym, że: pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.
Co powinna zawierać umowa o pracę?
sporządzona na piśmie w dwóch identycznych egzemplarzach powinna określać czytelnie strony umowy; czas jej trwania (czy jest na czas określony czy też nie); miejsce wykonywania pracy; określona terminem rozpoczęcia pracy, a w przypadku umów na czas określony również i terminem jej zakończenia; wymiar godzin pracy; wynagrodzenie poprzez podanie jego wysokości oraz dodatków i premii; rodzaj pracy, chodzi o podanie stanowiska, na którym będzie pracował pracownik po zawarciu umowy i „wejściu jej w życie”, podanie również funkcji lub zawodu.
według Kodeksu Pracy powinny podpisać ją dwie osoby: pracownik oraz osoba upoważniona przez pracodawcę;
Typy umów o pracę:
na okres próbny
na czas określony na czas wykonania określonej pracy
na czas nieokreślony w celu przygotowania zawodowego na zastępstwo Wszelkie aneksy i zmiany tego typu umów, które wydłużałyby pierwotnie zapisany czas obowiązywania umowy - uważa się za zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony. Umowa zlecenie
- brak podporządkowania pracodawcy, - nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot gospodarczy (firma),
- nie obejmuje jej ustawowe minimum wynagrodzenia i jest ono wypłacane z dołu,
- nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów,
- zleceniodawca nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy, nie płaci za czas choroby.
Umowa o dzieło
Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, czyli zobowiązanie do wykonania określonego w niej dzieła. Może w niej być określony termin wykonania pracy. Taka umowa ulega rozwiązaniu po spełnieniu świadczeń obu stron, czyli po wykonaniu pracy i zapłaceniu za nią. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz