Wykład - filtracja w prasie filtracyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - filtracja w prasie filtracyjnej - strona 1 Wykład - filtracja w prasie filtracyjnej - strona 2 Wykład - filtracja w prasie filtracyjnej - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM APARATURY CHEMICZNEJ
Ćwiczenie nr 6 Filtracja w prasie filtracyjnej
Data 31.03.2008
Dzień / godzina
Poniedziałek / 1115-1400 Nr zespołu
1
Skład zespołu
Ocena z przygotowania
Dorota Złakowska
Marcin Fabisiak
Piotr Szelągowski
Norbert Dąbrowski
Krzysztof Dzienis
Prowadzący ćwiczenie
Podpis prowadzącego
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie stałych filtracyjnych, współczynnika ściśliwości osadu i optymalnego czasu prowadzenia filtracji.
Wstęp teoretyczny
Podstawowym wzorem opisującym proces filtracji pod stałym ciśnieniem przez warstwę osadu o zmiennej grubości jest równanie Rutha:
,
wiążące objętość przesączu V z czasem trwania procesu τ. Parametry K i C, zwane stałymi filtracyjnymi są dla danego procesu niezmienne i można je wyznaczyć na drodze doświadczalnej. Zmiana warunków w jakich prowadzona jest filtracja tej samej zawiesiny powoduje też zmianę stałych, których nową wartość można obliczyć na podstawie wzorów:
gdzie K i C to stałe filtracyjne wyznaczane dla filtracji pod ciśnieniem P na filtrze o powierzchni F, K1 i C1 - nowe wartości stałych filtracyjnych dla ciśnienia P1 i dla filtra o powierzchni F1,
μ i μ1 to lepkości przesączu w obu procesach filtracji, a s to współczynnik ściśliwości osadu.
Dla osadów nieściśliwych s jest równe 0, w innym przypadku współczynnik możemy obliczyć znając wartości C i K.
Chwilową prędkość filtracji można wyznaczyć ze wzoru:
Na podstawie wzoru można łatwo stwierdzić, że prędkość ma największą wartość w początkowym etapie filtracji (dla V=0). Nie jest to pożądane, ponieważ duże szybkości filtracji mogą utrudniać tworzenie się pierwszej warstwy osadu na tkaninie i w wyniku czego otrzymuje się mętny przesącz. Ponadto, w przypadku mieszanin o dużej niejednorodności ziaren, przy większych prędkościach filtrowania przeważnie tworzy się mało przepuszczalny osad, co bardzo spowolnia proces. Dlatego też właśnie unika się prowadzenia procesu pod stałym ciśnieniem, gdy grubość osadu jest nieznaczna lub wręcz w ogóle go nie ma. Często po filtracji osad jest przemywany, by usunąć resztki przesączu. Jeśli ciecz przemywająca ma bardzo zbliżoną lepkość do lepkości przesączu, to prędkość mycia jest równa prędkości ostatniego etapu filtracji. By obliczyć prędkość mycia dla cieczy o innej lepkości, należy skorzystać ze wzoru:


(…)

… przewodnictwo roztworu. Następnie należy wsypać odpowiednią ilość soli, tak by uzyskać roztwór o stężeniu zbliżonym do 0,5%, co odpowiada przewodnictwu ok.10 mS. Odważyć 0,5 kg kredy, uruchomić mieszadło, po czym wsypać kredę do mieszalnika.
Na prętach prowadnicy zawiesić swobodnie na przemian płyty i ramy, łącznie ze specjalnymi płytami jednostronnymi. Między płyty a ramy włożyć przegrody filtracyjne, po czym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz