Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Prędkość filtracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Prędkość filtracji - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie 1.
Obliczyć powierzchnię filtru, przy której uzyska się 2 m3 przesączu w ciągu 30 minut podczas
filtracji pewnej zawiesiny. Filtrację prowadzi się przy różnicy ciśnień ΔP = 150 kPa. Stałe
filtracji odniesione do 1 m2 powierzchni filtracyjnej można wyrazić następującymi
zależnościami:
0.65
K = 1.5 ⋅ 10 −8 ⋅ (ΔP )
[ m6 / m4.s ]
C = 0.13 ⋅ (ΔP )
−0.35
[ m3 / m2 ]
Zadanie 2.
Prowadzono próby filtrowania izobarycznego zawiesiny na prasie filtracyjnej zawierającej 35
5
−3
ram i płyt o wymiarach 0.45 x 0.45 m i dla ΔP = 3 ⋅ 10 Pa. Otrzymano 2.5 ⋅ 10 m3
−3
przesączu w czasie 147 s, a 6 ⋅ 10 m3 przesączu w czasie 570 s w przeliczeniu na 1 m2
powierzchni filtracyjnej. Obliczyć czas filtracji 0.4 m3 przesączu oraz czas przemywania, jeśli
stwierdzono, że wystarczające przemycie osadu uzyskuje się przy 20 % ilości wody
przemywającej do przechodzącego filtratu. Filtrację i przemywanie prowadzi się pod
5
ciśnieniem ΔP = 3 ⋅ 10 Pa.
Zadanie 3.
Proces filtracji prowadzi się pod stałym ciśnieniem ΔP = 100 kPa. Równanie Ruth’a dla
2
tego procesu ma postać: V + 1.85 ⋅ V − 0.087 ⋅ t = 0 . Końcowa objętość filtratu wynosiła
VK = 7.5 m3. Osad następnie przemywano pod ciśnieniem ΔPm = 50 kPa, a ciecz myjąca
miała lepkość dwa razy mniejszą od lepkości filtratu. Obliczyć czas trwania procesu filtracji i
czas mycia, jeżeli użyto 1 m3 cieczy myjącej. Przyjąć s = 0.2 .
Zadanie 4.
Wodną zawiesinę o stężeniu 5*10-3 % obj. ciała stałego poddaje się oczyszczaniu w
periodycznym filtrze grawitacyjnym o średnicy D=1,3 m. Filtr wypełniony jest swobodnie
usypanymi pastylkami w kształcie sześcianów o boku 2mm. Wysokość złoża wynosi 0,5 m,
gęstość usypowa 1500 kg/m3, zaś gęstość materiału pastylek 2500 kg/m3. Do filtra
wprowadzono 1,5 m3 zawiesiny. Porównać początkową prędkość filtracji z prędkością
występującą w momencie gdy zebrano 1 m3 przesączu. Opór związany z rusztem
podtrzymującym wypełnienie można pominąć. Temp. Procesy wynosi 20oC.
Zadanie 5.
Zbiornik o objętości V=10 dm3 zawiera wysokocząsteczkowe produkty reakcji
biochemicznych oraz prostą sól w stężeniu początkowym C0=0,1 mol/dm3. Roztwór ze
zbiornika kierowany jest pompą do modułu dialitycznego a z niego wraca do zbiornika. W
module dialitycznym zachodzi separacja soli ze współczynnikiem podziału R=0,05. Strumień
dializatu jest stały i wynosi 50 cm3/min. Ubytek cieczy w zbiorniku jest uzupełniany czystym
rozpuszczalnikiem. Określić po jakim czasie stężenie soli spadnie do akceptowalnego w
produkcie poziomu 0,001 mol/dm3 ?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz