Wykład - Ewolucja kierunków i koncepcji zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ewolucja kierunków i koncepcji zarządzania  - strona 1 Wykład - Ewolucja kierunków i koncepcji zarządzania  - strona 2 Wykład - Ewolucja kierunków i koncepcji zarządzania  - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
Wykład 2
Ewolucja kierunków i koncepcji zarządzania (15.10.08)
Kierunek naukowego zarządzania (przemysłowy) XIX-XXw. (Taylor , Gantt, Ford, Adamiecki)
Dorobek naukowy zarządzania:
Naukowe metody badania pracy i procesów produkcyjnych
Systemy wynagradzana (system akordowy)
Graficzne metody planowania
System funkcjonalny Taylora
Właściwy dobór ludzi do pracy
12 zasad wydajności Emersona
Fordyzm
Henry Ford - twórca fordyzmu - system produkcji oparty na taśmie produkcyjnej (XXw.)
Przejawy współczesnego tayloryzmu (racjonalizm zarządzania):
Wykorzystanie standaryzacji, specjalizacji, synchronizacji
Dążenie do koncentracji, maksymalizacji, „duże jest piękne” (ekonomia skali)
Koszty -głośnym kryterium oceny
Nacisk na kontrolę, utrzymanie porządku, dokładne określenie kompetycji, zadań - ludzie są częścią układu produkcyjnego
Zadaniem menedżera jest przede wszystkim podejmowanie decyzji (centralizacja)
Wydajność wzrośnie jeśli zapewnione będą odpowiednie bodźce (bardzo wysoko nagradzaj najlepszych, słabych zwalniaj)
Biznes przede wszystkim. Ludzie i inne zasoby muszą być podporządkowane wynikom finansowym
Kierunek administracyjny ( Weber, Fayol )
Dorobek kierunku administracyjnego
Systematyzacja funkcji przedsiębiorstwa (funkcje: techniczne, handlowe, finansowe, administracyjne)
Klasyfikacja funkcji kierowniczych
14 zasad organizacji pracy administracyjnej
System sztabowo-liniowy
Typy i źródła władzy
Model biurokracji idealnej (zbiór zasad funkcjonowania organizacji)
14 zasad Fayol'a:
Podział pracy
Autorytet
Jednośc kierownictwa
Dyscyplina
Jedność rozkazodawstwa
Wynagradzanie (sprawiedliwe)
Centralizacja
Hierarcha
Współczesna koncepcja organizacji biurokratycznej
Stosunki między ludźmi w organizacji są sformalizowane
Ścisła koordynacja działań
W stosunkach między pracownikami dominuje więź hierarchiczna (ale są także więzi funkcjonalne i doradcze)
Każde stanowisko ma wyraźnie określone (pisemnie) zadania, uprawnienia i odpowiedzialności
Kierunek „Human Relations” (McGregor, Maslow, Mayo)
Dorobek szkoły stosunków między ludzkich:
Odkrycie człowieka jako istoty społecznej
Znaczenie stosunków międzyludzkich (relacji z szefem), atmosfery w pracy


(…)

… psychologicznych i socjologicznych mechanizmów rządzących zachowaniem uczestników organizacji (zadowolenie z pracy, motywowanie itp.)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz